Demografický vývoj ve Zlínském kraji v 1. pololetí 2017

 

 

Více zemřelých než narozených, více vystěhovalých než přistěhovalých. Taková je bilance ve Zlínském kraji v 1. pololetí roku 2017. Od počátku roku se tak stav obyvatel snížil o 728 na 582 970 osob. Proti stejnému období minulého roku klesl počet sňatků (o 2,3 %) a počet přistěhovalých (o 0,7 %).  Nárůst byl zaznamenán u počtu zemřelých, a to 6,0 %, pomalejší u živě narozených (1,6 %). Vzrostl podíl dětí narozených mimo manželství na 43,0 %.

 

Od počátku roku se počet obyvatel kraje snížil o 728 osob na 582 970. Přirozenou měnou ubylo 380, což je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku úbytek zhruba o 60 % vyšší. Počet zemřelých meziročně vzrostl o 187 osob (6,0 %) na 3 328 osob. U živě narozených byl meziroční nárůst nižší, představoval 45 osob, tedy 1,6 %. Kromě Hl. m. Prahy, Středočeského a Jihomoravského kraje převyšoval počet zemřelých počty živě narozených. Nejvyšší úbytek přirozenou měnou v přepočtu na obyvatele byl v Karlovarském kraji (2,6 osob na tis. obyvatel), následoval Moravskoslezský a Ústecký kraj a za nimi Zlínský kraj spolu s krajem Olomouckým (1,3 osob na tis. obyvatel).

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

 

V 1. pololetí 2017 se podle předběžných údajů živě narodilo 2 948 dětí, z toho 1 483 chlapců. Jako první dítě v pořadí se narodilo 48,3 % dětí, jako druhé 36,6 % a jako třetí a další v pořadí 15,1 %. Mimo manželství se narodilo 1 268 dětí, tedy o 72 více než ve stejném období minulého roku. Podíl dětí narozených mimo manželství se tak zvýšil na 43,0 %.  Mezi kraji se podíl dětí narozených mimo manželství pohybuje od 41,7 % (Hl. m. Praha) po 66,1 % (Ústecký kraj), přitom v 7 ze 14 krajů přesahuje 50% hranici.  Ve Zlínském kraji je podíl druhý nejnižší.

Graf 1 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. pololetí

Graf 1 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. pololetí

Počet zemřelých vzrostl proti stejnému období minulého roku o 187 na 3 328 osob. V přepočtu je to 11,5 osob na 1 tis. obyvatel a mezi kraji se jedná o pátou nejvyšší hodnotu mezi kraji. Nejnižší byla zjištěna v Hl. m. Praze (9,8 osob na tis. obyvatel), nejvyšší v karlovarském kraji (12,0 %). Z celkového počtu zemřelých v kraji bylo 1 644 mužů a 1 684 žen. Zhruba jedna třetina zemřelých byla ve věku 80-89 let a téměř 15 % mělo 90 a více let.

 

Meziročně mírně klesl počet sňatků. Od počátku roku bylo uzavřeno 1 050 manželství, tedy o 25 manželství méně než ve stejném období minulého roku. V přepočtu to je 3,6 sňatků na tis. obyvatel. Rozdíly mezi kraji nejsou výrazné, hodnoty se pohybují v rozmezí 3,3 až 4,0 sňatků na tis. obyvatel.

V 82,0 % případů šlo o první sňatek ze strany ženicha, v 82,2 % ze strany nevěsty. Protogamní sňatky, kdy poprvé vstupují do manželství oba snoubenci, tvořily 72,7 % z celkového počtu sňatků.

 

Meziročně mírně klesl počet přistěhovalých (o 0,7 %), počet vystěhovalých se zvýšil o 2,4 %.  Celkový počet přistěhovalých od počátku roku představoval 1 856 osob, z toho z ciziny se přistěhovalo 440 osob. Vystěhovalo se 2 204 osob, z toho do ciziny 253 obyvatel kraje. Počet vystěhovalých tedy převyšoval počet přistěhovalých a saldo migrace bylo záporné (-348 osob). V přepočtu je to úbytek 1,2 osob na tis. obyvatel (stejně jako v Olomouckém kraji) a vyšší úbytky byly zjištěny v kraji Moravskoslezském a Karlovarském.

Tab. 2 Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v 1. pololetí 2017

Tab. 2 Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v 1. pololetí 2017

 

Od počátku roku se počet obyvatel snížil o 728 osob, z toho bylo 299 mužů a 373 žen. V přepočtu je to 2,5 obyvatel na tis. obyvatel, stejně jako v Olomouckém kraji. Vyšší úbytky byly zjištěny jen v krajích Moravskoslezském a Karlovarském (4,2 a 5,1 osob na tis. obyvatel). Přírůstek byl zaznamenán v šesti krajích a pohyboval se v rozmezí od 1,1 (Jihočeský kraj) po 9,8 (Středočeský kraj) osob na tis. obyvatel.

 

Také v okresech Zlínského kraje byl v 1. pololetí roku 2017 zjištěn úbytek obyvatel přirozenou měnou i migrací.

Graf 2 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2017

Graf 2 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2017

 

Graf 3 Přistěhovalí a vystěhovalí v okresech Zlínského kraje v 1. pololetí 2017

Graf 3 Přistěhovalí a vystěhovalí v okresech Zlínského kraje v 1. pololetí 2017

 

Více informací na:

Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2017