Demografický vývoj ve městech Zlínského kraje

 

V době svého vzniku v roce 2000 bylo ve Zlínském kraji 29 měst, od roku 2002 se počet zvýšil na 30. Přibylo město Zubří, které se stalo městem 22. 2. 2002. Tento počet zůstává až dosud a mezi ostatními kraji je to nejmenší počet měst (stejně s Olomouckým krajem). Naopak prvenství v počtu obcí se statutem města na svém území drží kraj Středočeský (84), následuje Ústecký (59).

Počet obyvatel, který žije ve městech Zlínského kraje, dosáhl v roce 2016 výše 343 417 osob, což představuje 58,8 % ze všech obyvatel kraje. Nejedná se o nejnižší podíl, ještě menší hodnoty byly zjištěny v Kraji Vysočina (56,6 %), Olomouckém (56,2 %) a Středočeském kraji (52,4 %).

I když se proti roku 2000 zvýšil počet měst, počet obyvatel v těchto městech se snížil zhruba o 22,4 tis. osob (zhruba tolik obyvatel má město Valašské Meziříčí). Pokles byl ovlivněn nejen demografickým vývojem, ale i změnami v sídelní struktuře, kdy se části měst odtrhly a staly se z nich samostatné obce.

 

Počet obyvatel ve městech a jejich podíl na celkovém počtu obyvatel ve Zlínském kraji

Počet obyvatel ve městech a jejich podíl na celkovém počtu obyvatel ve Zlínském kraji

V době posledního sčítání lidu domů a bytů v roce 2011 žilo ve městech kraje 352 534 obyvatel, tedy 59,8 % z celkového počtu obyvatel kraje. Po tomto roce došlo u Valašského Meziříčí k osamostatnění částí Krhová a Poličná. Vlivem této změny se snížil počet obyvatel měst o zhruba 3,7 tis. obyvatel.

Ve srovnání s rokem 2011 klesl v roce 2016 počet obyvatel ve městech o 9,1 tis. osob. Jestliže odečteme pokles způsobený územní změnou ve Valašském Meziříčí, pak přirozenou měnou a migrací ubylo ve městech 5,4 tis. obyvatel (jen o málo více obyvatel má město Zubří, 5 553 obyvatel). Více se na úbytku obyvatel podílela migrace, migrační saldo představuje více než dvě třetiny celkového úbytku obyvatel. V důsledku stěhování poklesl počet obyvatel kraje o 3 680 osob, úbytek přirozenou měnou představoval 1 740 osob.

 

Bilance počtu obyvatel ve městech Zlínského kraje v roce 2016

Bilance počtu obyvatel ve městech Zlínského kraje v roce 2016

 

Vyšší úbytek než 500 osob byl proti roku 2011 zaznamenán v roce 2016 ve Valašském Meziříčí, Vsetíně a Zlíně. Naopak k navýšení počtu obyvatel došlo pouze ve 4 městech a přírůstek se pohyboval mezi 8 až 98 obyvateli. Jedná se o města Morkovice-Slížany, Vizovice, Kroměříž a Kunovice.

 

Pohyb obyvatel ve městech v letech 2012 až 2016 na 1000 obyvatel

Pohyb obyvatel ve městech v letech 2012 až 2016 na 1000 obyvatel

 

Bilance počtu obyvatel ve městech Zlínského kraje v roce 2016

Bilance počtu obyvatel ve městech Zlínského kraje v roce 2016