Demografický vývoj v kraji v 1. pololetí 2019

 

Více zemřelých než narozených, mírná převaha přistěhovalých nad vystěhovalými. Taková je bilance ve Zlínském kraji v 1. pololetí roku 2019. Od počátku roku se stav obyvatel snížil o 180 na 582 741 osob. Proti stejnému období minulého roku výrazně vzrostl počet přistěhovalých (o 16,3 %), počet vystěhovalých o 7,1 %. Mimo manželství se narodilo 42,8 % dětí.

 

Od počátku roku se počet obyvatel kraje snížil o 180 osob na 582 741. Počet zemřelých meziročně klesl o 0,9 % na 3 184 osob, počet živě narozených klesl o 6,8 % na 2 815 osob. I nadále převyšoval počet zemřelých počet narozených a došlo k úbytku obyvatel ve výši 369 osob. Kraj se tak zařadil mezi deset krajů, ve kterých došlo k úbytku obyvatel přirozenou měnou. Přírůstek byl zaznamenán jen v Hl. m. Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji, v Libereckém kraji se počet obyvatel nezměnil. Nejvyšší úbytek přirozenou měnou v přepočtu na obyvatele byl v Karlovarském kraji (2,3 osob na tis. obyvatel), následoval Ústecký a Moravskoslezský kraj s hodnotou 1,9. Za nimi se řadil Zlínský kraj s úbytkem 1,3 osob na tis. obyvatel.

 

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

 

V 1. pololetí 2019 se podle předběžných údajů živě narodilo 2 815 dětí, z toho 1 497 chlapců. Jako první dítě v pořadí se narodilo 46,4 % dětí, jako druhé 39,2 % a jako třetí a další v pořadí 14,4 %. Mimo manželství se narodilo 1 204 dětí, tedy o 57 méně než ve stejném období minulého roku. Podíl dětí narozených mimo manželství dosáhl 42,8 %. Mezi kraji se podíl dětí narozených mimo manželství pohybuje od 40,8 % (Hl. m. Praha) po 63,4 % (Ústecký kraj), přitom v 5 ze 14 krajů přesahuje 50% hranici. Ve Zlínském kraji je podíl třetí nejnižší.

Počet zemřelých klesl proti stejnému období minulého roku o 30 osob na 3 184 osob. V přepočtu je to 11,0 osob na 1 tis. obyvatel a mezi kraji se jedná se o hodnotu ležící uprostřed mezi kraji. Nejnižší byla zjištěna v Hl. m. Praze (9,3 osob na tis. obyvatel), nejvyšší v Moravskoslezském a Karlovarském kraji (11,7 osob na tis. obyvatel). Z celkového počtu zemřelých v kraji bylo 1 641 mužů a 1 543 žen. Zhruba jedna třetina zemřelých byla ve věku 80 až 89 let a 12,4 % mělo 90 a více let.

 

Graf 1 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. pololetí

Graf 1 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. pololetí

 

Meziročně klesl počet sňatků o 1,2 %. Od počátku roku bylo uzavřeno 1 146 manželství, tedy o 14 manželství méně než ve stejném období minulého roku. V přepočtu to je 4,0 sňatků na tis. obyvatel a je to stejně jako v Karlovarském kraji nejnižší hodnota mezi kraji. Rozdíly mezi kraji nejsou výrazné, nejvyšší hodnota byla zjištěna v Jihomoravském kraji, a to 4,5 sňatků na tis. obyvatel.

V 80,4 % případů šlo o první sňatek ze strany ženicha, v 83,5 % ze strany nevěsty. Protogamní sňatky, kdy poprvé vstupují do manželství oba snoubenci, tvořily 70,9 % z celkového počtu sňatků.

V 1. pololetí roku 2019 se rozvedlo 600 manželství, z toho v 380 případech (63,3 %) se jednalo o manželství s nezletilými dětmi. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesl počet rozvodů o 3,4 %. Na tis. obyvatel připadá 2,1 rozvodů a je to po Hl. m. Praze druhá nejnižší hodnota v mezikrajském srovnání. Nejvyšší je v Libereckém kraji, 2,8 na tis. obyvatel.

Počet přistěhovalých meziročně vzrostl o 16,3 %, počet vystěhovalých o 7,1 %. Celkový počet přistěhovalých od počátku roku představoval 2 394 osob, vystěhovalých 2 205 osob. Migrační přírůstek tedy představuje 189 osob.

Výrazně vzrostl počet přistěhovalých ze zahraničí, a to o 42,8%. Ze zahraničí se přistěhovalo 928 osob, do zahraničí se vystěhovalo 332 osob, tedy o 278 více než ve stejném období minulého roku v případě přistěhovalých a o 98 více u vystěhovalých. Saldo zahraniční migrace činilo 596 osob, saldo migrace v rámci republiky bylo záporné, představovalo -407 osob. V přepočtu na obyvatele připadlo na tis. obyvatel 8,3 přistěhovalých a 7,6 vystěhovalých.

Kromě Moravskoslezského kraje byl přírůstek obyvatel stěhováním zaznamenán ve všech krajích republiky. Ve Zlínském kraji představoval přírůstek obyvatel v důsledku stěhování 189 osob, tedy 0,7 na tis. obyvatel.

Tab. 2 Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v 1. pololetí 2019

Tab. 2 Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v 1. pololetí 2019

 

Výsledkem přirozené měny a migrace bylo snížení počtu obyvatel kraje o 180 osob. V přepočtu je to -0,6 obyvatel na tis. obyvatel. Vyšší úbytky byly zjištěny v Karlovarském, Ústeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Přírůstek byl zaznamenán v devíti krajích a pohyboval se v rozmezí od 0,5 (Královéhradecký kraj) po 11,5 (Středočeský kraj) osob na tis. obyvatel.

Pouze ve třech okresech Zlínského kraje došlo v 1. pololetí roku 2019 k úbytku obyvatel. Pohyboval se v intervalu od -0,2 (okres Zlín) po -3,0 (okres Kroměříž). V okrese Vsetín došlo k nárůstu, a to o 1,0 osob na 1 tis. obyvatel.

 

Graf 2 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019

Graf 2 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019

 

Graf 3 Přistěhovalí a vystěhovalí v okresech Zlínského kraje v 1. pololetí 2019

Graf 3 Přistěhovalí a vystěhovalí v okresech Zlínského kraje v 1. pololetí 2019

 

Více informací na:

Stav a pohyb obyvatelstva v ČR

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně

e -mail: infoservis-zl@czso.cz

tel.: 577 004 935

 

  • Demografický vývoj ve Zlínském kraji v 1. pololetí 2019 (komentář v PDF)
  • Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje
  • Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech