Demografický vývoj v kraji v 1. čtvrtletí 2019

 

K 31. březnu 2019 žilo ve Zlínském kraji 582 604 obyvatel, z toho 50,9 % žen. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel snížil o 317 osob. Pokles byl způsoben převahou zemřelých nad narozenými, kterou nevyrovnal ani kladný migrační vývoj. Proti stejnému období minulého roku klesl počet živě narozených i zemřelých, vzrostly počty přistěhovalých a vystěhovalých. Na 42,8 % klesl podíl dětí narozených mimo manželství.

Na konci března 2019 měl Zlínský kraj 582 604 obyvatel, z toho 296 827 žen. Přirozenou měnou ubylo 345 osob, což je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 110 osob více. Od počátku roku se živě narodilo 1 332 dětí, tedy o 148 méně než v 1. čtvrtletí 2018. Počet zemřelých meziročně klesl o 2,2 %, (v absolutním vyjádření o 38 osob) na 1 677 osob.

Převaha zemřelých nad narozenými se mimo Hl. m. Prahu projevila ve všech krajích. Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou v přepočtu na obyvatele byl v Karlovarském kraji (3,3 osob na tis. obyvatel), ve Zlínském kraji byl 4. nejvyšší (2,4 osob na tis. obyvatel).

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

 

V 1. čtvrtletí 2019 se podle předběžných údajů živě narodilo 1 332 dětí, z toho 688 chlapců. Jako první dítě v pořadí se narodilo 639 dětí, tedy 48,0 %. Jako druhé 502, tj. 37,7 % a jako třetí a další v pořadí 191, tedy 14,3 % dětí. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesl počet narozených dětí mimo manželství o 10,7 % na 570 dětí. Z celkového počtu živě narozených je to 42,8 %. Mezi kraji se podíl dětí narozených mimo manželství pohybuje od 41,1 % (Jihomoravský kraj) po 64,2 % (Ústecký kraj), v 5 krajích podíl převyšuje 50% hranici. Ve Zlínském kraji je podíl třetí nejnižší.

 

Graf 1 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2019

Graf 1 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2019

Během prvních tří měsíců roku 2019 zemřelo v kraji 1 677 osob, tedy o 38 méně než ve stejném období minulého roku. V přepočtu je to 11,7 osob na 1 tis. obyvatel; mezi kraji se hodnota pohybuje od 9,8 (Hl. m. Praha) po 12,4 osob na 1 tis. obyvatel (Karlovarský a Moravskoslezský kraj). Z celkového počtu zemřelých v kraji bylo 873 mužů a 804 žen. Jedna třetina zemřelých (32,9 %) byla ve věku 80 až 89 let, 90 a více let mělo 11,3 % zemřelých.

Meziročně mírně vzrostl počet sňatků. Od počátku roku bylo uzavřeno 189 manželství, tedy o 31 více než ve stejném období minulého roku. V přepočtu je to 1,3 sňatků na tis. obyvatel. Nižší hodnota (1,2) byla zjištěna v krajích Libereckém a Královéhradeckém. Naopak nejvyšší v Karlovarském kraji (1,7 sňatků na tis. obyvatel).

O první sňatek se jednalo v 71,4 % případů ze strany ženicha, u nevěst to bylo v 61,9 %. O druhý a další sňatek šlo v 28,6 % ze strany ženicha a v 32,3 % ze strany nevěsty. Protogamní sňatky, kdy poprvé vstupují do manželství oba snoubenci, tvořily 58,2 % z celkového počtu sňatků.

Počet rozvodů zůstal na úrovni stejného období minulého roku, rozvedlo se 286 manželství. Na 1 tis. obyvatel tak připadá 2,0 rozvodů, tedy druhý nejnižší počet mezi kraji (nejnižší byl v Hl. m. Praze, a to 1,6). O první rozvod se u mužů jednalo v 84,3 %, u žen v 85,3 % případů. O bezdětná manželství šlo zhruba v jedné třetině případů (34,6 %).

Zhruba stejně se meziročně zvýšil počet přistěhovalých i vystěhovalých, a to o 17,0 a 17,3 %. Celkový počet přistěhovalých od počátku roku představoval 1 207 osob, z toho z ciziny se přistěhovalo 471 osob. Počet vystěhovalých dosáhl 1 179, z toho do ciziny se vystěhovalo 228 obyvatel kraje. Migrací tak v kraji přibylo 28 obyvatel, v přepočtu 0,2 osob na tis. obyvatel. Kraj se tak zařadil mezi 12 krajů, ve kterých v důsledku stěhování přibylo obyvatel.

 

Tab. 2 Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v 1. čtvrtletí 2019

Tab. 2 Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v 1. čtvrtletí 2019

 

I přes příznivé saldo migrace došlo v 1. čtvrtletí k úbytku obyvatel o 317 osob, z toho bylo 106 mužů a 211 žen. V přepočtu je to 2,2 osob na tis. obyvatel. Mezi kraji se celkový přírůstek pohyboval od -4,9 osob (Moravskoslezský kraj) po 10,4 osob na 1 tis. obyvatel (Středočeský kraj).

Také ve všech okresech Zlínského kraje byl v 1. čtvrtletí roku 2019 zjištěn úbytek obyvatel přirozenou měnou. Migrací přibylo obyvatel pouze v okresech Uherské Hradiště a Vsetín. I přesto byl ve všech okresech kraje vykázán úbytek obyvatel. 

Graf 2 Přírůstek/úbytek obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019

Graf 2 Přírůstek/úbytek obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019

 

Graf 3 Přírůstek obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

Graf 3 Přírůstek obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

 

Graf 4 Přistěhovalí a vystěhovalí v okresech Zlínského kraje v 1. čtvrtletí 2019

Graf 4 Přistěhovalí a vystěhovalí v okresech Zlínského kraje v 1. čtvrtletí 2019

 

Více informací na:

Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2019

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně

e -mail: infoservis-zl@czso.cz

tel.: 577 004 935

  • Demografický vývoj ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2019 (komentář v PDF)
  • Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje
  • Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech