Demografický vývoj v 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

Na konci září měl kraj 582 825 obyvatel. V průběhu roku v kraji více obyvatel zemřelo než se narodilo a více se přistěhovalo než vystěhovalo. Výsledkem této bilance je úbytek obyvatel kraje od počátku roku o 96 osob. Proti stejnému období minulého roku se obyvatelé více stěhovali, ale méně bylo narozených a zemřelých, klesl i počet sňatků a rozvodů. Podíl dětí narozených mimo manželství představoval 43,1 %.

 

Od počátku roku se počet obyvatel kraje snížil o 96 osob na 582 825. Počet zemřelých meziročně klesl o 1,4 % na 4 692 osob, počet živě narozených klesl o 4,3 % na 4 442 osob. I nadále převyšoval počet zemřelých nad počtem narozených a došlo k úbytku obyvatel přirozenou měnou ve výši 250 osob. Kraj se tak zařadil mezi sedm krajů s vyšším počtem zemřelých než narozených. Nejvyšší úbytek přirozenou měnou v přepočtu na obyvatele byl v Karlovarském kraji (-1,8 osob na tis. obyvatel), následoval Ústecký a Moravskoslezský kraj. Ve Zlínském kraji úbytek představoval -0,6 osob na tis. obyvatel.

 

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

 

Od počátku roku se podle předběžných údajů živě narodilo 4 442 dětí, z toho 2 358 chlapců. Jako první dítě v pořadí se narodilo 47,2 % dětí, jako druhé 38,3 % a jako třetí a další v pořadí 14,5 %. Mimo manželství se narodilo 1 913 dětí, tedy o 32 méně než ve stejném období minulého roku. Protože počet živě narozených dětí meziročně výrazně klesl, vzrostlo zastoupení dětí narozených mimo manželství na 43,1 %, což je třetí nejnižší hodnota. Mezi kraji se tento podíl pohybuje od 40,4 % (Hl. m. Praha) po 64,0 % (Ústecký kraj), přitom v 5 ze 14 krajů přesahuje 50% hranici.

Počet zemřelých klesl proti stejnému období minulého roku o 68 na 4 692 osob. V přepočtu je to 10,8 osob na 1 tis. obyvatel a mezi kraji se jedná o sedmou nejvyšší hodnotu mezi kraji. Nejnižší byla zjištěna v Hl. m. Praze (9,2 osob na tis. obyvatel), nejvyšší v Karlovarském kraji (11,4 osob na tis. obyvatel). Z celkového počtu zemřelých v kraji bylo 2 421 mužů a 2 271 žen. Zhruba jedna třetina zemřelých byla ve věku 80-89 let a 13,2 % mělo 90 a více let.

 

Graf 1 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. až 3. čtvrtletí

Graf 1 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. až 3. čtvrtletí

 

V průběhu roku bylo uzavřeno 2 470 manželství. Meziročně je to pokles o 1,2 %, tedy o 29 sňatků méně než ve stejném období minulého roku. V přepočtu to je 5,7 sňatků na tis. obyvatel a mezi kraji je to nejnižší hodnota. Naopak nejvíce bylo zjištěno v Kraji Vysočina, a to 6,2 sňatků na tis. obyvatel. V 83,3 % případů šlo o první sňatek ze strany ženicha, v 84,9 % ze strany nevěsty. Protogamní sňatky, kdy poprvé vstupují do manželství oba snoubenci, tvořily 75,9 % z celkového počtu sňatků.

Počet přistěhovalých meziročně vzrostl o 11,4 %, počet vystěhovalých o 5,1 %. Celkový počet přistěhovalých od počátku roku představoval 3 540 osob, vystěhovalých 3 386 osob. V důsledku stěhování tedy přibylo v kraji 154 osob.

Výrazně vzrostla zahraniční migrace. Počet vystěhovalých do zahraničí meziročně vzrostl o 39,1 %, počet přistěhovalých ze zahraničí o 25,8 %. Ze zahraničí se přistěhovalo 1 238 osob, do zahraničí se vystěhovalo 477 osob. Saldo zahraniční migrace činilo 761 osob.

V důsledku stěhování mezi Zlínským krajem a ostatními kraji ČR ubylo v kraji 607 osob, neboť z ostatních krajů se přistěhovalo 2 302 osob, vystěhovalo se 2 909. Spolu se zahraničním stěhováním představoval celkový přírůstek stěhováním 154 osob, tedy v přepočtu 0,4 osob na tis. obyvatel.

Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán ve většině krajů, k úbytku došlo v krajích Olomouckém a Moravskoslezském.

 

Tab. 2 Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Tab. 2 Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

Výsledkem přirozené měny a migrace bylo snížení počtu obyvatel kraje o 96 osob. V přepočtu je to -0,1 obyvatel na tis. obyvatel. Kraj se tak zařadil mezi 5 krajů, ve kterých obyvatel ubylo. Zatímco ve Středočeském kraji celkový přírůstek představoval 11,9 osob na tis. obyvatel, v Karlovarském kraji byl zaznamenán nejvyšší úbytek mezi kraji, a to -1,6 osob na tis. obyvatel.

Z okresů Zlínského kraje došlo ve sledovaném období k úbytku obyvatel v okresech Kroměříž a Zlín (- 2,1 a  - 0,4 na tis. obyvatel). Přírůstek obyvatel byl zaznamenán v okrese Uherské Hradiště a Vsetín (0,3 a 0,9 na tis. obyvatel).

 

Graf 2 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Graf 2 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

Graf 3 Přistěhovalí a vystěhovalí v okresech Zlínského kraje 1. až 3. čtvrtletí 2019

Graf 3 Přistěhovalí a vystěhovalí v okresech Zlínského kraje 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

 

 

Více informací na:

Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. - 3. čtvrtletí 2019 Odkaz [nové okno]

Veřejná databáze ČSÚ - Obyvatelstvo Odkaz [nové okno]

 

Kontakt:


Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935

 

 

 

  • Demografický vývoj v 1. až 3. čtvrtletí 2019
  • Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje
  • Tab. 2 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2019