Demografický vývoj v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Více zemřelých než narozených, převaha vystěhovalých nad přistěhovalými. Výsledkem bilance je úbytek obyvatel o 196 osob. Na konci září měl kraj 582 860 obyvatel. Proti stejnému období minulého roku se obyvatelé více stěhovali i rozváděli. Naopak klesl počet narozených, zemřelých a počet sňatků. Snížil se i počet dětí narozených mimo manželství, jejich podíl na všech živě narozených představoval 41,9 %.

 

Od počátku roku se počet obyvatel kraje snížil o 196 osob na 582 860. Počet zemřelých meziročně klesl o 2,3 % na 4 751 osob, počet živě narozených klesl o 0,8 % na 4 617 osob. I nadále převyšoval počet zemřelých počet narozených a došlo k úbytku obyvatel přirozenou měnou ve výši 134 osob. Kraj se tak zařadil mezi sedm krajů s vyšším počtem zemřelých než narozených. Nejvyšší úbytek přirozenou měnou v přepočtu na obyvatele byl v Karlovarském kraji (-2,3 osob na tis. obyvatel), následoval Ústecký a Moravskoslezský kraj. Ve Zlínském kraji představoval -0,3 osob na tis. obyvatel.

 

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

 

Od počátku roku se podle předběžných údajů živě narodilo 4 617 dětí, z toho 2 340 chlapců. Jako první dítě v pořadí se narodilo 47,2 % dětí, jako druhé 38,2 % a jako třetí a další v pořadí 14,6 %. Mimo manželství se narodilo 1 934 dětí, tedy o 57 méně než ve stejném období minulého roku. Podíl dětí narozených mimo manželství tak klesl na 41,9 %, což je druhá nejnižší hodnota. Mezi kraji se tento podíl pohybuje od 40,7 % (Hl. m. Praha) po 63,5 % (Ústecký kraj), přitom v 7 ze 14 krajů přesahuje 50% hranici. 

 

Graf 1 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Graf 1 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Počet zemřelých klesl proti stejnému období minulého roku o 110 na 4 751 osob. V přepočtu je to 10,9 osob na 1 tis. obyvatel a mezi kraji se jedná o sedmou nejvyšší hodnotu mezi kraji. Nejnižší byla zjištěna v Hl. m. Praze (9,7 osob na tis. obyvatel), nejvyšší v Karlovarském kraji (11,9 osob na tis. obyvatel). Z celkového počtu zemřelých v kraji bylo 2 434 mužů a 2 317 žen. Zhruba jedna třetina zemřelých byla ve věku 80-89 let a 13,7 % mělo 90 a více let.

V průběhu roku bylo uzavřeno 2 421 manželství. Meziročně je to pokles o 4,5 %, tedy o 113 sňatků méně než ve stejném období minulého roku. V přepočtu to je 5,6 sňatků na tis. obyvatel a mezi kraji je to nejnižší hodnota. Naopak nejvíce bylo zjištěno v Karlovarském kraji, a to 6,4 sňatků na tis. obyvatel.

V 83,4 % případů šlo o první sňatek ze strany ženicha, v 84,6 % ze strany nevěsty. Protogamní sňatky, kdy poprvé vstupují do manželství oba snoubenci, tvořily 76,1 % z celkového počtu sňatků.

Počet přistěhovalých meziročně vzrostl o 12,1 %, počet vystěhovalých o 3,2 %. Celkový počet přistěhovalých od počátku roku představoval 3 207 osob, vystěhovalých 3 269 osob. V důsledku stěhování tedy ubylo v kraji 62 osob.

Výrazně vzrostl počet přistěhovalých ze zahraničí, o 380 osob. Ze zahraničí se přistěhovalo 1 005 osob, do zahraničí se vystěhovalo 389 osob, o 88 více než ve stejném období minulého roku. Saldo zahraniční migrace činilo 616 osob, saldo migrace v rámci republiky bylo záporné, představovalo - 678 osob. Celkový úbytek stěhováním představoval -62 osob, tedy v přepočtu 7,5 vystěhovalých na tis. obyvatel, u přistěhovalých to bylo 7,4.

Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán v 9 krajích republiky, k úbytku došlo v krajích Moravskoslezském, Olomouckém, Královéhradeckém, Karlovarském a Zlínském.

 

Tab. 2 Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Tab. 2 Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Výsledkem přirozené měny a migrace bylo snížení počtu obyvatel kraje o 196 osob. V přepočtu je to - 0,4 obyvatel na tis. obyvatel. Kraj se tak zařadil mezi 6 krajů, ve kterých obyvatel ubylo. Zatímco ve Středočeském kraji celkový přírůstek představoval 12,3 osob na tis. obyvatel, v Karlovarském kraji byl zaznamenán nejvyšší úbytek mezi kraji, a to -3,9 osob na tis. obyvatel.

Také v okresech Zlínského kraje došlo ve sledovaném období k úbytku obyvatel. Nejmenší byl v okrese Vsetín (-0,2), nejvyšší v okrese Uherské Hradiště  (-1,1 osob na tis. obyvatel).

Přirozenou měnou přibylo obyvatel pouze v okrese Zlín (58 osob, tj. 0,4 osob na tis. obyvatel), v důsledku stěhování v okrese Kroměříž (97 osob, tj. 1,2 osob na tis obyvatel). Vyšší úbytek obyvatel migrací v okrese Zlín i úbytek přirozenou měnou v okrese Kroměříž vedly k celkovému snížení počtu obyvatel i v těchto okresech.

Graf 2 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Graf 2 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Graf 3 Přistěhovalí a vystěhovalí v okresech Zlínského kraje 1. až 3. čtvrtletí 2018

Graf 3 Přistěhovalí a vystěhovalí v okresech Zlínského kraje 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Více informací na:

Stav a pohyb obyvatelstva v ČR

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935