Charakteristika SO ORP Vizovice

 

Obvodem s nejmladším obyvatelstvem je správní obvod Vizovice, průměrný věk 40,2 je nejnižším v kraji. Rozkládá se ve středu Zlínského kraje, sousedí na severozápadě a západě se správním obvodem Zlín, na jihu se správními obvody Luhačovice a Valašské Klobouky a na východě a severovýchodě s obcemi správního obvodu Vsetín. Svou rozlohou je to třetí nejmenší správní obvod v kraji, počtem obyvatel druhý nejmenší. Převážnou část území pokrývá Vizovická vrchovina, kterou prochází hřbet komonecké pahorkatiny s nejvyšším bodem Klášťovem (753 m n m.). Přibližně stejný je podíl zemědělské a lesní půdy, představuje asi 45 % celkové rozlohy obvodu.
Obvod spravuje 16 obcí, z toho jsou dvě města a žije v nich 45,5 % obyvatel správního obvodu.
Dlouholetou tradici má v této oblasti ovocnářství, zejména pěstování švestek jako suroviny pro výrobu povidel a především slivovice. Pálenice bývaly téměř ve všech obcích a řada z nich je využívána dodnes. Průmyslová výroba slivovice i dalších lihovin je soustředěna v provozovnách společnosti R. Jelínek se sídlem ve Vizovicích. Ve městě se udržuje i tradice tzv. vizovického pečiva. Novodobou tradicí je každoročně pořádané Trnkobraní, lidová slavnost a soutěž pěstitelů ovoce spojená s ochutnáváním slivovice a pojídáním švestkových knedlíků. Národní kulturní památkou je vizovický barokní zámek obklopený malebným parkem, ve kterém se každoročně konají koncerty v rámci Vizovického hudebního léta na počest místního rodáka, profesora Aloise Háby. V zámku je bohatá sbírka porcelánu, nábytku, zbraní a především obrazů starých mistrů. K historickým památkám města patří i barokní farní kostel a mariánský sloup.
V roce 1996 získaly statut města Slušovice, v minulosti známé především díky Agrokombinátu Slušovice. Rozvoj družstva byl spojen i s budováním obcí, byla postavena řada objektů např. dostihový areál a jeho okolí, fotbalový stadion, čtyřproudová příjezdová komunikace. Kromě zemědělství rozvíjelo družstvo svou činnost i v dalších oborech, ve kterých dnes podniká řada firem. Je to oblast s nejvyšší mírou ekonomické aktivity mužů, ekonomická aktivita žen je třetí nejvyšší. To se odráží i v podnikatelské aktivitě, v porovnání s počtem obyvatel je zde nejvyšší počet ekonomických subjektů v kraji.
K přírodním památkám oblasti patří Průkopa s výskytem ohrožených vstavačovitých rostlin nebo Jalovcová louka nedaleko obce Trnava.
Sportovní vyžití umožňuje golfové hřiště a dostihový areál ve Slušovicích, turisticky atraktivní je areál Park hotelu Všemina Slušovice s umělým jezerem.