Charakteristika SO ORP Bystřice pod Hostýnem

 

Nejmenším správním obvodem z hlediska počtu obyvatel je Bystřice pod Hostýnem. Svou rozlohou se řadí na desáté místo, hustotou 96 obyvatel na km2 je druhým nejmenším v kraji. Zahrnuje 13 obcí a jedno město, ve kterém žije více než polovina obyvatel obvodu .
Nachází se v severní části Zlínského kraje, kde hraničí s Olomouckým krajem. V rámci kraje sousedí na západě se správním obvodem Holešov, na jihu se Zlínem a na východě se správními obvody Valašské Meziříčí a Vsetín.
Východní část území pokrývá Hostýnskovsetínská hornatina náležející do Vnějších Západních Karpat s nejvyšším vrcholem Kelčským Javorníkem (865 m n m.). Území je silně zalesněno, převažujícím druhem je smrk, který nahrazuje původní buk. Západní oblast je již součástí úrodné nížinné oblasti Hornomoravského úvalu. Třetinu rozlohy oblasti zaujímají lesy, podíl lesní půdy je třetí největší v kraji.
Nejznámějším místem této oblasti je Hostýn, nejnavštěvovanější poutní místo na Moravě a po Velehradu také nejpamátnější. Horu tvoří dva vrcholy – vyšší severní s rozhlednou a větrnou elektrárnou a západní vrchol s poutním barokním chrámem Nanebevzetí Panny Marie a křížovou cestou Dušana Jurkoviče. V okolí baziliky se nachází řada památných objektů, mezi které patří i novobarokní stavba Sarkandrova kaple, Vodní kaple s vývěrem zázračné vody nebo sochy svatých Cyrila a Metoděje.
Přirozeným centrem regionu je Bystřice pod Hostýnem se zámkem, který byl přestavěn z původní renesanční tvrze.
Region nabízí spoustu rekreačních a sportovních možností, v oblasti jsou dvě známé rekreační oblasti Rajnochovicko a Rusava. Vyhledávanými lyžařskými středisky jsou kopce Tesák a Troják.
V oblasti se nachází několik přírodních rezervací s původním lesním porostem, jako jsou např. Čerňava, Kelčský Javorník, Obřany, Tesák, Sochová nebo Smrdutá s 56 m dlouhou puklinovou jeskyní. Mezi přírodní památky patří vřesoviště Bílová nebo podhorská louka Pod Kozincem se vstavači, hořcem aj.. Ve zdejší oblasti se rovněž vyskytuje naleziště vzácné hrnčířské hlíny, z níž se vyráběla i rajnochovická keramika.
V minulosti stálo v této oblasti několik hradů, které se však nedochovaly a dnes je možné vidět z nich pouze zbytky zdiva.Jedná se o hrady Obřany, Chlum, Křídlo a hrad Šaumburk.
Národopisně patří tato oblast do Hostýnského Záhoří a tvoří předěl mezi Hanou a Valašskem.