Cestovní ruch ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2024

 

Hromadná ubytovací zařízení Zlínského kraje v 1. čtvrtletí roku 2024 zaznamenala 134,6 tis. hostů, nejvyšší návštěvnost ze shodných období posledního desetiletí. Počet klientů vzrostl meziročně o 5,6 %, rezidentů o 5,9 % a nerezidentů o 3,7 %. Ubytovaní hosté v kraji strávili 348,5 tis. nocí, vůči stejnému čtvrtletí 2023 o 1,9 % více. Stalo se tak výhradně vlivem vyššího počtu přenocování domácích hostů, u cizinců nastal pokles.

Počet 134,6 tis. hostů ubytovaných ve sledovaných zařízeních Zlínského kraje se v prvním čtvrtletí roku 2024 meziročně zvýšil o 7,1 tis., v procentuálním vyjádření o 5,6 %. Jednalo se o nejvyšší množství klientů ubytovaných v kraji z hlediska prvních čtvrtletí posledního desetiletí, mezi nimiž doposud nejvyšší počet (134,4 tis.) hostů byl monitorován v roce 2018. V Česku v prvním čtvrtletí 2024 počty klientů celkem vzrostly o 9,9 % a nárůst zaznamenaly všechny kraje s výjimkou Pardubického. Ve Zlínském kraji meziročně přibylo 6,3 tis., resp. 5,9 %, rezidentů (hostů z tuzemska) a 0,8 tis., resp. 3,7 %, nerezidentů (hostů ze zahraničí). Mezi kraji byl zlínský nárůst domácích hostů čtvrtý, hostů celkem sedmý a cizinců třináctý nejvyšší. Rezidenti zde tvořili 84,4 % z celkového počtu hostů a zahraniční návštěvníci 15,6 %. Nižší podíly nerezidentů měly tradičně již jen kraje Pardubický, Vysočina a Olomoucký. Nejvýznamnější zastoupení nerezidentů, 76,3 % hostů, se nacházelo v Hl. městě Praze, v Karlovarském kraji představovali 58,2 % a na republikové úrovni 47,2 %.

 

Tab. 1  Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2024

Tabulka 1:Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2024

 

Graf 1  Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve Zlínském kraji

Graf 1:Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve Zlínském kraji

 

Největší část, téměř dvě pětiny, z 21,0 tis. nerezidentů ve Zlínském kraji tvořili hosté ze Slovenska (8,1 tis.), následovali návštěvníci z Německa (2,7 tis.), Polska (2,4 tis.), Rakouska (1,0 tis.), Ukrajiny (0,7 tis.), Maďarska (0,7 tis.), Itálie (0,6 tis.), Francie (0,5 tis.), Spojeného království (0,4 %). Z mimoevropských zemí do kraje zavítalo a v hromadných ubytovacích zařízeních přenocovalo nejvíce hostů ze Spojených států amerických (0,3 tis.) a Číny (0,1 tis.).

 

Graf 2  Hosté v HUZ ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2024 podle zemí

Graf 2:Hosté v HUZ ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2024 podle zemí

 

Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje v 1. čtvrtletí roku 2024 meziročně vzrostlo o 1,9 % na 348,5 tis. Stalo se tak výhradně vlivem vyššího počtu přenocování domácích hostů (o 2,4 %). U nerezidentů byl zaznamenán pokles o 1,3 %, který dále vykázal, a to republikově nejvyšší, již jen Pardubický kraj (o 7,2 %). Celkově hosté ve Zlínském kraji strávili o 6,5 tis. více nocí. U rezidentů představoval počet přenocování vůči 1. čtvrtletí 2023 nárůst o 7,1 tis., u cizinců pokles o 0,6 tis. Průměrný počet přenocování v kraji (2,6 nocí) odpovídal republikové úrovni. V Česku bylo v 1. čtvrtletí 2024 přenocování klientů vyšší o 7,7 % a vzrostlo v devíti krajích, nejvíce na Vysočině (o 19,7 %) a v Hl. městě Praze (o 18,4 %), Zlínskému kraji patřilo osmé nejvyšší pořadí. Kraj Vysočina evidoval nejvyšší nárůst přenocování rezidentů (o 15,7 %) a zároveň zahraničních hostů (o 43,9 %). Snížení přenocování hostů celkem nastalo v krajích Libereckém, Plzeňském, Pardubickém, Ústeckém a Olomouckém.

 

Tab. 2  Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2024

Tabulka 2:Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2024

 

Další informace naleznete na :

Cestovní ruch - veřejná databáze

Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2024

Cestovní ruch - Kraj

Kontakt:

Ing. Ludmila Žampachová
Oddělení informačních služeb 
- KS ČSÚ ve Zlíně
T: 577 004 936
E: 
ludmila.zampachova@czso.cz

 

  • Cestovní ruch ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2024
  • Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2024
  • Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2024