Cestovní ruch ve 3. čtvrtletí 2016

 

 

V ubytovacích zařízeních se ve 3. čtvrtletí roku 2016 ubytovalo 253,7 tis. osob. Převládali hosté z tuzemska, zahraniční hosté představovali necelých 17 %, tedy 42,3 tis. osob. Mezi nimi bylo nejvíce návštěvníků ze Slovenska, Polska a Německa. Proti stejnému období minulého roku přibylo tuzemských i zahraničních hostů a zvýšil se i počet přenocování.

 

Od počátku roku se v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v kraji ubytovalo téměř 554,8 tisíc hostů, z toho 93,8 tisíc ze zahraničí. Proti stejnému období minulého roku vzrostl počet hostů o 25,8 tis. osob. Počet přenocování za stejné období vzrostl o 58,8 tis. nocí na celkových 1 702,3 tis. přenocování.

 

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve Zlínském kraji

 

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve Zlínském kraji

 

V samotném třetím čtvrtletí dosáhl počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních 253 725 osob, což představuje 3,8 % ze všech hostů v HUZ v ČR. Z ciziny bylo 42 265 osob, tuzemských hostů bylo 211 460. Meziročně se celkový počet hostů zvýšil kromě Plzeňského kraje ve všech krajích, ve Zlínském kraji byl nárůst 6,2 %. Byl tedy o 1,4 procentního bodu nižší než na úrovni republiky. Zato počet hostů ze zahraničí rostl rychleji než na úrovni ČR, index byl 111,3 % (v ČR celkem 105,9 %).  U rezidentů byl nárůst v kraji nižší o 3,8 procentního bodu než v ČR celkem, představoval 5,2 %.

 

Hosté ubytovaní v HUZ v České republice a krajích ve 3. čtvrtletí 2016

Hosté ubytovaní v HUZ v České republice a krajích ve 3. čtvrtletí 2016

 

V absolutním vyjádření se tedy v kraji meziročně navýšil počet hostů o 14 737 osob. U zahraničních hostů bylo navýšení o 4 296 osob, u hostů z tuzemska o 10 441 osob.

 

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje se ve 3. čtvrtletí 2016 meziročně zvýšil o 2,3 % na 815 467. Nárůst počtu přenocování byl zaznamenán ve všech krajích s výjimkou Karlovarského kraje, nejvyšší byl v Ústeckém kraji, a to 12,3 %. Ve Zlínském kraji byl nárůst jeden z nejmenších, byl o 3,3 proc. bodu nižší než na úrovni ČR.

 

Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice a krajích ve 3. čtvrtletí 2016

Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice a krajích ve 3. čtvrtletí 2016

 

Zatímco ve většině krajů rostl rychleji počet přenocování tuzemských hostů než zahraničních, ve Zlínském kraji, podobně jako v Pardubickém, Olomouckém a v Kraji Vysočina, tomu bylo naopak. Meziroční nárůst počtu přenocování ve Zlínském kraji byl u hostů ze zahraničí 3,0 %, u tuzemských hostů 2,2 %. Je to tedy o 18 042 přenocování více než ve stejném období minulého roku, z toho u rezidentů je zvýšení o 15 231 a u nerezidentů o 2 811 nocí.

 

Nejvíce zahraničních hostů přijelo ve 3. čtvrtletí letošního roku do Zlínského kraje tradičně ze Slovenska (14,7 tisíc), Polska (6,6 tisíc) a Německa (4,9 tisíc). Tito hosté zde měli i nejvyšší počty přenocování. Průměrný počet přenocování jednoho zahraničního hosta byl 2,3 nocí. Výrazně překročen byl tento průměr u hostů z Izraele, představoval 7,4 nocí.

 

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve Zlínském kraji ve 3. čtvrtletí 2016

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve Zlínském kraji ve 3. čtvrtletí 2016

 

 

 Související odkazy:

Cestovní ruch - časové řady

Cestovní ruch ve 3. čtvrtletí 2016