Cestovní ruch v 1. čtvrtletí 2017 ve Zlínském kraji

 

V 1. čtvrtletí 2017 se v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje ubytovalo více než 130,4 tis. hostů, tedy o 8,0 tis. osob více než ve stejném období minulého roku. Počet hostů ze zahraničí vzrostl o 19,0 %, z tuzemska o 4,1 %. Počet strávených nocí vzrostl pouze u zahraničních návštěvníků, a to zhruba o čtvrtinu. U rezidentů došlo k poklesu o 1,2 %.

 

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl v 1. čtvrtletí letošního roku 369 239 nocí, což bylo o 2,3 % více než ve stejném období loňského roku. Tento nárůst ovlivnila zahraniční klientela, která navýšila počet přenocování v ubytovacích zařízeních o 26,1 %. Hosté z tuzemska (rezidenti) strávili o 1,2 % méně nocí než ve stejném období roku 2016.

 

Vyšší návštěvnost z pohledu počtu přenocování vykázala ubytovací zařízení ve všech krajích republiky. Největší nárůst byl zaznamenán v Kraji Vysočina, kde se počet uskutečněných nocí zvýšil o 23,6 %. Následoval Liberecký kraj, tam došlo ke zvýšení o 20,0 %. Naopak nejnižší mezi kraji byl nárůst počtu přenocování o 2,3 % právě ve Zlínském kraji.

 

Průměrný počet přenocování (2,8 noci) řadí kraj na 6. místo mezi kraji. Nejvíce přenocování bylo v kraji Karlovarském (5,0 noci) a nejméně v kraji Jihomoravském (1,8 noci); republikový průměr počtu přenocování činil 2,8 noci. Průměrný počet přenocování u rezidentů je v kraji 2,9 noci a u nerezidentů 2,4 noci.

 

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 130 416 hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 6,5 %. Více než 81 % ubytovaných hostů představují domácí návštěvníci. Z celkového počtu ubytovaných hostů bylo 106,1 tis. z tuzemska a 24,3 tis. ze zahraničí. V porovnání se stejným obdobím loňského roku se počet domácích návštěvníků zvýšil o 4 144 osob, zahraniční hosté navýšili své příjezdy o 3 870. Na celkovém úhrnu hostů v ČR se kraj podílí 3,6 % a mezi kraji je to pátý nejnižší podíl v rozmezí od 2,5 % (Pardubický kraj a Kraj Vysočina) po 38,1 % (Hl. m. Praha).

 

Počet hostů se meziročně zvýšil ve všech krajích. Největší dynamiku růstu příjezdů zaznamenal Liberecký kraj (o 24,7 %) a Kraj Vysočina (o 21,8 %). Naproti tomu nárůst ve Zlínském kraji o 6,5 % byl druhý nejnižší mezi kraji.

 

Graf 1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje podle čtvrtletí

 

Graf 1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje podle čtvrtletí

 

Nejvíce zahraničních hostů v 1. čtvrtletí (podle státního občanství) přijelo ze Slovenska. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo 8 202, bylo to o 12,6 % více než loni. Druhá příčka patřila 3 200 hostům z Německa (meziroční nárůst 8,8 %), za nimi se řadili návštěvníci z Polska (2 794 osob) a s odstupem z Rakouska (1 366 osob).

 

Počet hostů lázeňských zařízení v kraji meziročně klesl o více než 1,1 tis. osob. Více se snížení projevilo u domácích hostů, jejichž počet klesl o 8,4 %. U zahraničních hostů došlo k poklesu o 5,6 %. Celkový počet lázeňských hostů činil 12 879 osob, z toho 10,8 % byli hosté zahraniční (1 393 osob). Mírně klesl i celkový počet přenocování, a to o 2,4 % na celkových 104 616 nocí. U nerezidentů klesl počet přenocování o 3,3 %, u rezidentů o 2,3 %. Na celkovém počtu hostů v lázních v ČR se kraj podílel 7,0 %, na počtu přenocování pak 6,9 %.

 

Tabulka 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice a krajích v 1. čtvrtletí 2017

 

Tabulka 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice a krajích v 1. čtvrtletí 2017

 

Tabulka 2 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice a krajích v 1. čtvrtletí 2017

 

Tabulka 2 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice a krajích v 1. čtvrtletí 2017

 

Graf 2 Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje podle zemí v 1. čtvrtletí 2017

 

Graf 2 Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje podle zemí v 1. čtvrtletí 2017

 

Více informací najdete na: