Cestovní ruch v 1. čtvrtletí 2019

 

Od počátku roku 2019 se v hromadných ubytovacích zařízeních kraje ubytovalo téměř 135,0 tis. hostů, kteří v těchto zařízeních strávili 365,3 tis. nocí. Proti stejnému období minulého roku vzrostl počet hostů o 0,5 %, počet přenocování klesl o 1,8 %.

 

Do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) Zlínského kraje přijelo v 1. čtvrtletí letošního roku 134 990 hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 0,5 %, tedy v absolutním vyjádření o 637 osob. Převažovali návštěvníci z tuzemska, z celkového počtu představovali 83,6 %. Jejich počet vzrostl proti stejnému období minulého roku o 0,7 % a dosáhl 112 816 osob. Ze zahraničí přijelo a ubytovalo se 22 174 osob, tedy o 0,7 % méně než ve stejném období roku 2018. V absolutním vyjádření toto snížení představuje 154 osob.

 

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

 

Zlínský kraj patří mezi 5 krajů, ve kterých došlo k meziročnímu poklesu zahraničních hostů. V případě hostů z tuzemska jejich počet vzrostl v 11 krajích, ve Zlínském byl zjištěný nárůst nejmenší (0,7 %).

Nejvyšší meziroční nárůst počtu hostů mezi kraji byl zjištěn v Jihomoravském kraji (o 7,2 %), u hostů ze zahraničí v Kraji Vysočina (o 14,0 %) a u tuzemských hostů v Hl. m. Praze (o 9,0 %).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních se od počátku roku meziročně snížil o 1,8 %. K poklesu došlo i v dalších 4 krajích, přitom nejvyšší pokles byl zjištěn v Hl. m. Praze (o 2,6 %). Naopak nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Kraji Vysočina, a to o 9,1 %.

 

Tab. 2 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

Tab. 2 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve sledovaném období v kraji počtu 366 255, což představuje meziroční snížení o 1,8 %. Je to tedy o 6 674 nocí méně než v 1. čtvrtletí roku 2018. Zahraniční klientela snížila počet nocí v ubytovacích zařízeních o 4,6 % na 50 543 nocí. Počet přenocování tuzemských hostů klesl o 1,3 % na 314 712 nocí.

Meziročně klesl počet přenocování nerezidentů na úrovni republiky o 2,3 %, u rezidentů vzrostl o 4,2 %. Ze 14 krajů se počet přenocování nerezidentů snížil v 6 krajích, u rezidentů to bylo ve dvou krajích. Pouze ve Zlínském kraji však došlo ke snížení počtu přenocování jak u zahraničních, tak i tuzemských hostů.

U hostů ze zahraničí byl zjištěn nejvyšší nárůst počtu přenocování v Kraji Vysočina, a to o 22,7 %, u domácích hostů v Hl. m. Praze (o 7,5 %).

Zahraničních návštěvníků přijelo od počátku roku do Zlínského kraje 22 174, z toho  nejpočetnější byli tradičně hosté ze Slovenska, tvořili 37,2 % zahraničních návštěvníků. Následovali hosté z Polska a Německa, s odstupem se pak řadili hosté z Rakouska, Ukrajiny a Itálie.

Graf 1 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Zlínského kraje podle zemí v 1. čtvrtletí 2019

Graf 1 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Zlínského kraje podle zemí v 1. čtvrtletí 2019

 

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935

 

  • Cestovní ruch ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2019 (komentář v PDF)
  • Související informace
  • Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
  • Tab. 2 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů v 1. čtvrtletí 2019