Cestovní ruch - 3. čtvrtletí 2019

 

V 3. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostl počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních kraje o 4,3 %, počet přenocování hostů o 3,3 %. Růst návštěvnosti pokračoval i v hlavní turistické sezóně. Do ubytovacích zařízení kraje přijelo 297,3 tis. hostů, počet přenocování dosáhl 909,9 tis. nocí.

3. čtvrtletí 2019

Do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) Zlínského kraje přijelo ve 3. čtvrtletí roku 297,3 tis. hostů, tedy o 12,4 tis. více než ve stejném období minulého roku. Meziroční nárůst představoval 4,3 %. Převažovali návštěvníci z tuzemska, z celkového počtu představovali 84,0 %. Jejich počet dosáhl 249,8 tis. osob a meziročně vzrostl o 3,7 %, tedy o 8,9 tis. osob. Ze zahraničí přijelo a ubytovalo se téměř 47,5 tis. osob. Je to o 7,8 % více než ve stejném období minulého roku. V absolutním vyjádření toto zvýšení představuje 3 439 osob.

 

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů ve 3. Q 2019

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů ve 3. Q 2019

 

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních strávili 909,9 tis. nocí. Proti 3. čtvrtletí roku 2018 je to o 24,9 tis. nocí více. Domácí klientela navýšila v ubytovacích zařízeních počet nocí o 2,6 % na 801 193. Počet přenocování zahraničních hostů se zvýšil o 9,1 % na 108 665 nocí. Na zahraniční hosty tak připadlo 11,9 % ze všech přenocování.

 

Tab. 2 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů v 3. Q 2019

 Tab. 2 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů v 3. Q 2019

 

Meziroční nárůst počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních na republikové úrovni představoval 2,6 %. K poklesu došlo pouze v Kraji Vysočina, a to o 0,4 %. V ostatních krajích se nárůst pohyboval od 0,3 % (Jihočeský kraj) po 9,2 % (Olomoucký kraj). Nárůst ve Zlínském kraji o 4,3 % byl mezi kraji pátý nejvyšší.

 

Počet zahraničních hostů vzrostl nejvíce v Olomouckém kraji (9,0 %), k poklesu došlo v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina. Ve Zlínském kraji vzrostl počet zahraničních hostů o 7,8 % a tento nárůst byl mezi kraji třetí nejvyšší. Menší nárůst byl zaznamenán u domácích hostů, představoval 3,7 % a jen mírně převyšoval celorepublikový průměr.

 

Zahraničních návštěvníků přijelo do Zlínského kraje 47 497, z toho nejpočetnější byli tradičně hosté ze Slovenska (15,9 tis. osob), tvořili třetinu zahraničních návštěvníků. Následovali hosté z Polska a Německa, představovali 16,2 % a 11,1 %. Za nimi se s odstupem řadili hosté z Rakouska, představovali 3,5 % z celkového úhrnu nerezidentů.

 

Graf 1 Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje podle zemí v 3. čtvrtletí 2019

Graf 1 Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje podle zemí v 3. čtvrtletí 2019

Vývoj v 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

Od počátku roku se v kraji ubytovalo 646,1 tis. hostů, tj. o 3,2 % více než ve stejném období minulého roku. Z celkového počtu bylo 84,0 % z tuzemska. Počet zahraničních návštěvníků vzrostl proti stejnému období minulého roku o 4,2 % na 103,6 tis. osob. V absolutním vyjádření se jedná o 4 150 osob. Také počet hostů z tuzemska vzrostl, a to o 3,0 % na téměř 542,5 tis. osob.

 

Počet přenocování vzrostl proti stejnému období roku 2018 o 1,0 % na 1 849,5 tis. nocí. U domácí klientely vzrostl počet přenocování jen mírně, o 0,7 % na 1 617,2 tis. nocí. Vyšší nárůst byl zjištěn u zahraničních návštěvníků, představoval 2,8 %. Počet přenocování zahraničních hostů dosáhl 232,3 tis. nocí.

 

Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

Ve všech krajích republiky se meziročně zvýšila návštěvnost z hlediska počtu hostů a kromě Kraje Vysočina i z hlediska počtu přenocování. Nejvyšší nárůst hostů i přenocování byl zaznamenán v Olomouckém kraji (8,8 % hostů a 7,0 % přenocování). Ve Zlínském kraji byl nárůst počtu hostů proti stejnému období minulého roku 3,2 % zhruba uprostřed mezi kraji, nárůst počtu přenocování 1,0 % třetí nejnižší.

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně

e -mail: infoservis-zl@czso.cz

tel.: 577 004 935

 

Více informací najdete na:

Cestovní ruch – 3. čtvrtletí 2019

Související informace:

Veřejná databáze ČSÚ - Cestovní ruch 

 

  • Cestovní ruch ve Zlínském kraji ve 3.čtvrtletí 2019
  • Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů ve 3. Q 2019
  • Tab. 2 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů v 3. Q 2019
  • Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019