Časové řady do obcí

 


 • Počty obyvatel v obcích Zlínského kraje v letech 1995 až 2017 - stav k 1. 7. (střední stav) - celkem
 • Počty obyvatel v obcích Zlínského kraje v letech 1995 až 2017 - stav k 1. 7. (střední stav) - muži
 • Počty obyvatel v obcích Zlínského kraje v letech 1995 až 2017 - stav k 1. 7. (střední stav) - ženy
 • Počty obyvatel v obcích Zlínského kraje v letech 1995 až 2017 - stav k 31. 12. - celkem
 • Počty obyvatel v obcích Zlínského kraje v letech 1995 až 2017 - stav k 31. 12. - muži
 • Počty obyvatel v obcích Zlínského kraje v letech 1995 až 2017 - stav k 31. 12. - ženy
 • Počty živě narozených v obcích Zlínského kraje v letech 1995 až 2017 - celkem
 • Počty živě narozených v obcích Zlínského kraje v letech 1995 až 2017 - muži
 • Počty živě narozených v obcích Zlínského kraje v letech 1995 až 2017 - ženy
 • Počty zemřelých v obcích Zlínského kraje v letech 1995 až 2017 - celkem
 • Počty zemřelých v obcích Zlínského kraje v letech 1995 až 2017 - muži
 • Počty zemřelých v obcích Zlínského kraje v letech 1995 až 2017 - ženy
 • Počty přistěhovalých do jednotlivých obcí Zlínského kraje v letech 1995 až 2017 - celkem
 • Počty vystěhovalých z jednotlivých obcí Zlínského kraje v letech 1995 až 2017 - celkem
 • Přírůstky/úbytky stěhováním v obcích Zlínského kraje v letech 1995 až 2017 - celkem
 • Přírůstky/úbytky stěhováním v obcích Zlínského kraje v letech 1995 až 2017 - muži
 • Přírůstky/úbytky stěhováním v obcích Zlínského kraje v letech 1995 až 2017 - ženy
 • Přirozené přírůstky/úbytky v obcích Zlínského kraje v letech 1995 až 2017 - celkem
 • Přirozené přírůstky/úbytky v obcích Zlínského kraje v letech 1995 až 2017 - muži
 • Přirozené přírůstky/úbytky v obcích Zlínského kraje v letech 1995 až 2017 - ženy
 • Celkové přírůstky/úbytky v obcích Zlínského kraje v letech 1995 až 2017 - celkem
 • Celkové přírůstky/úbytky v obcích Zlínského kraje v letech 1995 až 2017 - muži
 • Celkové přírůstky/úbytky v obcích Zlínského kraje v letech 1995 až 2017 - ženy
 • Počty sňatků v obcích Zlínského kraje v letech 1995 až 2017