Bytová výstavba v kraji v roce 2017

 

Počet dokončených bytů v kraji v roce 2017 zůstal na úrovni roku 2016. Bylo dokončeno 976 bytů, z toho 64,5 % v rodinných domech. Ve sledovaném roce byla zahájena výstavba 1 261 nových bytů, z toho v rodinných domech 70,9 %.

Dokončené byty

Dokončená výstavba ve Zlínském kraji v loňském roce nepřekročila úroveň roku 2016. Bylo dokončeno 976 bytů, z toho nejvíce (64,5 %) v rodinných domech. V bytových domech bylo dokončeno 155 nových bytů, tedy 15,9 % z úhrnu dokončených bytů v kraji. V domovech - penzionech a domovech pro seniory nebyl během minulého roku dokončen žádný byt.

Na republikové úrovni zaznamenal počet dokončených bytů nárůst 4,6 %. Ve čtyřech krajích se počet dokončených bytů meziročně snížil a v osmi vzrostl. Na úrovni roku 2016 zůstal kromě Zlínského také kraj Jihočeský.

I když se na krajské úrovni počet dokončených bytů meziročně nezměnil, v okresech kraje byl vývoj velmi rozdílný.  Výrazný nárůst počtu dokončených bytů byl zaznamenán v okrese Uherské Hradiště, kde se jejich počet zvýšil o 40 %, což představuje 104 bytových jednotek. O pětinu vzrostl počet dokončených bytů v okrese Kroměříž, tedy o 23. V okrese Vsetín se dokončilo o 34 bytů méně a v okrese Zlín dokonce o 92 než v roce 2016.

Tab. 1 Dokončené byty v roce 2017

Tab. 1 Dokončené byty v roce 2017

Graf 1 Dokončené byty ve Zlínském kraji v letech 2016 a 2017

Graf 1 Dokončené byty ve Zlínském kraji v letech 2016 a 2017

 

Zahájené byty

Ve Zlínském kraji byla v roce 2017 zahájena výstavba 1 261 nových bytů, což je o 138 bytů více než v roce předešlém. Tento počet bytů představuje 4,0 % republikového celku. V porovnání s rokem 2016 vzrostla zahájená výstavba v kraji o 12,3 %.

Podle druhu stavby připadla v kraji největší část počtu zahájených bytů na byty v rodinných domech (894 bytů, tj. 70,9 %), bytů v bytových domech bylo 162, což je 12,8 % všech zahájených bytů.

Nejvyšší meziroční nárůst byl zjištěn v okrese Kroměříž, kde se počet zahájených bytů téměř zdvojnásobil, vzrostl o 91,1 %. Zhruba stejně, okolo 11 %, se pohyboval nárůst v okresech Kroměříž a Vsetín. Pouze v okrese Zlín klesl počet zahájených bytů o 12,3 %, tedy o 8 bytových jednotek.

S výstavbou bytů v domovech – penzionech a domovech pro seniory bylo započato pouze v okrese Kroměříž, v kraji tak přibude 14 bytových jednotek.

Tab. 2  Zahájené byty v roce 2017

Tab. 2  Zahájené byty v roce 2017

 

Více informací na:

Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky – časové řady

Stavebnictví - prosinec 2017