Bytová výstavba v kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2016

 

V průběhu prvních šesti měsíců 2016 byla ve Zlínském kraji zahájena výstavba celkem 549 bytů, což je o 45 více než ve srovnatelném období  předchozího roku (o 8,9 %). K meziročnímu nárůstu počtu zahájených bytů došlo u jednotek v bytových domech (o 112 b.j.), v rodinných domech (o 10 b.j.) a v domovech – penzionech a domovech pro seniory (o 7 bytových jednotek). Naopak snížení bylo zaznamenáno u skupin bytů v nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným (o 4) i bytovým domům (o 7), v nebytových budovách (o 22 b.j.) a ve stavebně upravených nebytových prostorách (o 51 bytů).

 

V porovnání s republikou bylo z celkového počtu zahájených bytů 4,4 % ve Zlínském kraji a tento podíl byl devátý nejvyšší. Celkem ve dvanácti krajích došlo meziročně ke zvýšení počtu zahájených staveb bytů a Zlínský kraj se s výší nárůstu 8,9 % zařadil na osmé místo. Ve dvou krajích došlo naopak k meziročnímu zmenšení počtu zahájených bytů, a to v Hlavním městě Praze (o 67,9 %) a v Olomouckém kraji (o 28,0 %).

Vývoj zahájené výstavby z meziokresního pohledu se od krajského lišil. V kroměřížském okresu poklesl meziročně celkový počet zahájených bytů o 12,1 % (o 7 b.j.). V tomto okrese došlo ke snížení u bytů v bytových domech (o 16 b.j.) a k nárůstu u rodinných domů (o 9). Proti 1. pololetí 2015 došlo ke zmenšení celkového počtu zahájených bytů i v okrese Uherské Hradiště (o 5). Zde poklesl počet bytů v rodinných domech (o 7 bytů) a v nebytových budovách (o 22 b.j.) a naopak se zvětšil v bytových domech (o 14) a v nástavbách, přistavbách a vestavbách k těmto domům (o 9 b.j.). Ve vsetínském okrese se meziročně počet zahájených staveb zvýšil o 23 bytových jednotek, a to v rodinných (o 6) a bytových domech (o 16) a také v domovech – penzionech a domovech pro seniory ( o 7 b.j.). Ve zlínském okrese se celkový počet zahájených bytů proti srovnatelnému předchozímu období zvětšil o 34 bytů. K nárůstu došlo především u bytů jak v rodinných domech (o 2), tak bytových domech (o 98) a v nebytových budovách (o 2). Poklesl počet zahájených bytů ve stavebně upravených nebytových prostorách (o 52 b.j.).   

 

Tab. Počet bytů podle druhu stavby a stadia rozestavěnosti ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. až 2 čtvrtletí 2016 (předběžné výsledky)

Tab. Počet bytů podle druhu stavby a stadia rozestavěnosti ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. až 2 čtvrtletí 2016 (předběžné výsledky)

 

 

U dokončené výstavby byl ve Zlínském kraji zaznamenán celkový meziroční nárůst o 75 bytů (o 20,0 %). K poklesu počtu dokončených bytů došlo ve skupině bytů v rodinných domech (o 31 b.j.) a v nebytových budovách (o 4). Zvýšil se naopak počet bytů v bytových domech (o 65), v nástavbách, přístavbách a vestavbách k bytovým domům (o 12) a domovech – penzionech a domovech pro seniory (o 31).

Z celkového počtu těchto bytů v republice bylo 3,7 % dokončeno ve Zlínském kraji a zařadil se tak svým podílem mezi všemi na deváté místo. Celkem se v republice meziročně zvýšil počet dokončených bytů v sedmi krajích, z nichž nejvyšší nárůst byl zjištěn v Olomouckém kraji (o 34,2 %), dále pak v Libereckém (o 25,4 %), Zlínském (o 20,0 %) a nejnižší ve Středočeském (o 2,9 %). V ostatních sedmi krajích se tento počet snížil, nejvíce v Karlovarském kraji (o 20,6 %).

 

Celkový počet dokončených bytů ve Zlínském kraji se během prvních dvou čtvrtletí sledovaného roku meziročně snížil o 7 bytových jednotek v okrese Kroměříž. Zde byl zjištěn nejvýraznější pokles v dokončených bytech v rodinných domech (o 12 bytů). V ostatních okresech byl zachycen nárůst počtu dokončených bytů. Ve vsetínském okrese byl vyšetřen meziroční přírůstek dokončených bytů o 56, a to díky zvýšenému počtu o 33 bytových jednotek v domovech – penzionech a domovech pro seniory, 18 jednotek v bytových a 9 jednotek v rodinných domech. Ve zlínském okrese se meziročně celkový počet dokončených bytů zvětšil o 16 bytů. Zde byl zaznamenán nárůst v počtu bytových jednotek v bytových domech (o 16) v nástavbách, přistavbách a vestavbách k těmto domům (o 4). V okrese Uherské Hradiště počet dokončených bytů vzrostl meziročně o 10, a to především nárůstem bytů v bytových domech (o 31) a v nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným (o 3) a bytovým domům (o 7). Naopak se snížil počet dokončených bytových jednotek v rodinných domech (o 25).

 

Graf 1 Zahájené byty ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

 

Graf 1 Zahájené byty ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

 

Graf 2 Dokončené byty ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

Graf 2 Dokončené byty ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

 

 

Použité zkratky:

b.j.  bytová jednotka

 

Více najdete:

v časových řadách

v publikacích