Bytová výstavba v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Od ledna do září 2018 byla ve Zlínském kraji zahájena výstavba celkem 1 148 bytů. Šlo o 18,1 % bytů více, než za stejné období loňského roku, což činilo nárůst o 176 zahájených jednotek. Počet dokončených bytů se meziročně zvýšil oproti loňskému roku o 50,3 % na 890.

 

Ve Zlínském kraji se za 1. až 3. čtvrtletí zahájila výstavba 1 148 bytů. Jde o meziroční nárůst o 18,1 %, tj. o 176 bytových jednotek. Mezi kraji v České republice se začalo stavět nejvíce bytů ve Středočeském kraji, celkem 4 918, což bylo 19,9 % z celkového počtu 24 742 zahájených bytů v České republice. Naopak nejméně bytů se začalo budovat v Karlovarském kraji – 485, což činilo 2,0 % ze všech v ČR.

 

Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2018 podle krajů v České republice

Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2018 podle krajů v České republice

 

Graf 1 Zahájené a dokončené byty v okresech Zlínského kraje v 1. až 3. čtvrtletí

Graf 1 Zahájené a dokončené byty v okresech Zlínského kraje v 1. až 3. čtvrtletí

 

V okresech Zlínského kraje došlo u zahájených bytů k meziročnímu nárůstu. Nejvyšší byl na Uherskohradišťsku, kde činil 30,2 % (o 88 bytů více; celkem 379 bytových jednotek za 1. až 3. čtvrtletí roku 2018). Naopak nejmenší přírůstek byl zaznamenán na Vsetínsku, kde činil 3,0 % (o 8 bytů více).

 

U dokončených bytů za dané období nastal mezi okresy velký rozdíl. Zatímco v okrese Kroměříž došlo k meziročnímu poklesu o 9,8 % (o 9 bytů), na Zlínsku se jejich počet zvýšil o 152,1 % (o 219 bytů).  

 

Tab. 2 Dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2018 podle krajů v České republice

 

Nejvíce dokončených bytů v České republice za období leden až září 2018 vykázal Středočeský kraj (4 865, tj. 20,9 % z těchto bytů v ČR). Podíl Zlínského kraje na celkovém počtu dokončených bytů v republice činil 3,8 %. Nejnižší hodnota byla zaznamenána v Karlovarském kraji (358 dokončených jednotek, podíl na celku 1,5 %).

 

 

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935