Zemřelí podle příčin úmrtí v Ústeckém kraji v roce 2017

 

 

V průběhu roku 2017 zemřelo v Ústeckém kraji 9 172 osob, počet zemřelých se meziročně zvýšil o 114 osob (o 1,3 %), kdy mírnou převahu měli muži, kteří tvořili 51,5 % všech zemřelých. Z pohledu věkové skupiny převažovaly mezi zemřelými osoby ve věku 70-74 let (14,0 %), 75-79 let (13,9 %) a 65-69 let (13,6 %). Nejvíce žen zemřelo ve věkové skupině 85-89 let (17,5 %) a 80-84 let (16,0 %). Muži naopak nejčastěji umírali ve věku 65-69 let (17,0 %) a 70-74 let (15,8 %). Do jednoho roku od narození zemřelo 38 dětí, tzn. 4,5 ‰ na 1 000 živě narozených dětí. Nejvyšší kojenecká úmrtnost byla vykázána v Karlovarském kraji (5,1 ‰), nejnižší v Kraji Vysočina (1,5 ‰). Hodnota v našem kraji byla druhá nejvyšší.

V přepočtu na 1 000 obyvatel zemřelo v Ústeckém kraji v loňském roce 11,2 osob. Tato skutečnost řadí náš region mezi osm krajů, ve kterých se úmrtnost pohybovala nad republikovým průměrem (10,5 ‰). Nejnižší úmrtnost v přepočtu na 1 000 obyvatel byla vykázána v Hlavním městě Praze (9,5 ‰), naopak nejvyšší v Karlovarském kraji (11,5 ‰). Ústeckému kraji patřila pomyslná třetí nejvyšší příčka po kraji Moravskoslezském.

Nejčastější příčinou úmrtí v kraji jsou dlouhodobě nemoci oběhové soustavy, a to i přesto, že podíl těchto příčin úmrtí byl v loňském roce třetí nejnižší za posledních deset let. Z celkového počtu zemřelých těmto nemocem podlehlo 43,9 % osob (v celé České republice to 44,3 %), zatímco v roce 2008 to bylo 49,4 %. Vyšší podíl zemřelých na nemoci srdce vykazují dlouhodobě ženy (47,2 % žen zemřelých v roce 2017) než muži (40,7 % mužů zemřelých v loňském roce). Téměř 43 % těchto úmrtí způsobily ostatní formy ischemické choroby srdeční, cévní nemoci mozku byly příčinou 22,2 % úmrtí a infarkt myokardu 9,6 % úmrtí.

Zemřelí podle krajů v roce 2017

Druhou nejčetnější příčinou úmrtí v kraji, stejně jako v České republice, jsou novotvary. V roce 2017 v Ústeckém kraji na nádorová onemocnění zemřelo 2 445 osob, tedy více než čtvrtina zemřelých (v České republice 25,0 %), přičemž z 98,7 % se jednalo o úmrtí na zhoubné novotvary. Podíl zemřelých na nádorová onemocnění v našem kraji za posledních deset let neklesl pod hranici 25 %. Vyšší podíl zemřelých na novotvary byl zjištěn u mužů (téměř 29 % zemřelých), v případě žen dosáhl 24,3 %. Z pohledu přesně specifikované příčiny se dlouhodobě jednalo o úmrtí na zhoubné novotvary průdušky – bronchu a plíce (24,9 % zemřelých na novotvary). Druhou nejčastější příčinou úmrtí na novotvary byly zhoubné novotvary tlustého střeva (8 %), na zhoubné novotvary slinivky břišní zemřelo 178 osob (7,3  %). Zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně způsobily 5,8 % úmrtí a na zhoubné novotvary prsu zemřelo 108 osob (4,4 % z celkového počtu úmrtí na novotvary).

Příčinou řady úmrtí jsou také poranění, otravy a úmyslné sebepoškozování (sebevraždy). V důsledku tzv. vnějších příčin v roce 2017 v Ústeckém kraji zemřelo 422 osob, meziročně méně o 6,2 %. Sebevraždou ukončilo život 93 osob (nejméně za posledních deset let).

V okresech našeho kraje jsou nejčastější příčinou úmrtí také nemoci oběhové soustavy, druhou pak novotvary a třetí nemoci dýchací soustavy. Výjimku tvoří okres Litoměřice a Teplice, kde třetí nejčastější příčinou úmrtí jsou nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek. Nejvyšší podíl zemřelých osob na následky nemocí oběhové soustavy byl v roce 2017 vykázán v okrese Louny (48,1 %), nejnižší v okrese Ústí nad Labem (38,6 %). Na novotvary zemřelo v loňském roce nejméně osob v okrese Litoměřice (22,4 %), nejvíce pak v okrese Teplice (29,5 %).