Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle věku a SO ORP v Ústeckém kraji k 31...
  • Kartogramy
    • Podíl nezaměstnaných osob podle pohlaví a SO ORP ke konci roku 2018