Vznik Správních obvodů

 

Prvního ledna 2003 vstoupila do 2. fáze reforma veřejné správy, jejíž legislativní rámec tvoří zákon číslo 314/2002 Sb., který mimo jiné ukládá Ministerstvu vnitra ČR stanovit vyhláškou správní obvody obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem, včetně jejich sídel.

V Ústeckém kraji je od 1.1.2003 šestnáct následujících správních obvodů obcí s rozšířenou působností: Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad Labem, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf a Žatec.

K 1.1.2005 došlo ke změnám územní struktury správních obvodů obcí s rozšířenou působností. V Ústeckém kraji se však žádné změny nepromítly a tudíž struktura správních obvodů s rozšířenou působností zůstává stejná, jako v předchozích letech.