Výzkum a vývoj v mezikrajském srovnání

 

Připravili jsme podrobný pohled na oblast výzkumu, vývoje a informačních technologií prostřednictvím statistických ukazatelů, které je možné získat z výkaznictví nebo z administrativních zdrojů dat. Kromě srovnání postavení jednotlivých krajů v roce 2017 je také zobrazen vývoj v posledních letech tak, jak to umožňují disponibilní a dostatečně spolehlivé zdroje dat. Touto oblastí se budeme v letošním roce podrobněji zabývat, protože chápeme snahu našich uživatelů získat informace potřebné pro přípravu koncepčních a dalších materiálů. Začali jsme připravovat samostatnou publikaci Věda, výzkum a  informační technologie v mezikrajském srovnání, která bude obsahovat nejen data, ale také podrobnou metodiku a stručný komentář. Vzhledem k tomu, že chceme, aby tato publikace zahrnovala komplexní údaje za rok 2017, bude vydána 29. dubna 2019.

Výzkumem a vývojem (VaV) se v České republice v roce 2017 zabývalo 69 736 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem). Počet těchto zaměstnanců v dlouhodobém pohledu roste, mimo rok 2016, kdy došlo k meziročnímu poklesu. V roce 2017 došlo k meziročnímu nárůstu o 3 953 osob (6 %).  Největší nárůst zaměstnanců byl v kraji  Ústeckém (15,7 %), Karlovarském (15,6 %) a Zlínském (15 %). Víc jak třetina z celkového počtu zaměstnanců působila v  Hl. m. Praze a necelá pětina v Jihomoravském kraji. V deseti krajích podíl na počtu zaměstnanců VaV v České republice nedosáhl ani 5 %, patřil mezi ně i Ústecký kraj, který dosáhl hodnoty 1,6 % (třetí nejmenší podíl v rámci ČR po Karlovarském kraji a Kraji Vysočina).

V roce 2017 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj 90,4 miliardy korun, proti roku 2016 vzrostly o 12,8 %. Největší relativní nárůst byl zaznamenán ve Středočeském kraji (28,5 %) a ve Zlínském kraji (28,0), nárůst byl zaznamenán ještě v dalších deseti krajích. K poklesu došlo pouze ve  dvou krajích, Moravskoslezském (o 4,3 %) a v Kraji Vysočina (o 1,7 %). V Ústeckém kraji byl dosažen nárůst o 4,6 %.

Dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje je Praha, v níž byla v roce 2017 realizována téměř třetina celkových výdajů, konkrétně 32 mld. Kč. Za ní následovaly kraje Jihomoravský a Středočeský. Dohromady bylo v těchto dvou krajích v roce 2017 vydáno na výzkum a  vývoj necelých 30 mld. Kč.

Nejvíc prostředků na výzkum a vývoj bylo vynaloženo v podnikatelském sektoru. Šlo o 56,8 mld. Kč, z toho víc než čtvrtina (26,6 %) v Hl. m. Praze a  téměř pětina ve Středočeském kraji a necelých 16 % v Jihomoravském kraji. V Ústeckém kraji dosáhla tato hodnota 1,2 % a patřila jí předposlední příčka v rámci mezikrajového srovnání.

Graf 1 Výdaje na výzkum a vývoj v krajích v roce 2017

Graf 1 Výdaje na výzkum a vývoj v krajích v roce 2017

V Ústeckém kraji ve srovnání s rokem 2016 vzrostly výdaje na výzkum a vývoj téměř o  5  %, přibylo 11 nových pracovišť a bylo uděleno 24 patentů, dále:

-       celkové výdaje vynaložené na vědu a výzkum (VaV) patřily v roce 2017 mezi druhé nejnižší v rámci srovnání krajů České republiky a dosáhly částky 901,8 mil. Kč; proti roku 2016 vzrostly o 4,6 % (o 39,5 mil. Kč), proti roku 2012, kdy byly výdaje na VaV v kraji nejvyšší, poklesy téměř o 22 % (o 223 mil. Kč)

-        76 % z celkových výdajů na VaV bylo financováno v podnikatelském sektoru; meziročně se objem výdajů z podnikatelského sektoru nepatrně snížil o 0,6 %; proti roku 2012 byly však výdaje v tomto sektoru nižší o 26 %

-       z pohledu sektorů, které vědu a výzkum provádějí, ve vládním sektoru byly výdaje v roce 2017 (36,4 mil. Kč) nejvyšší po roce 2009 (33,9 mil. Kč), proti roku 2016 vzrostly o 46,1 % (o 11,5 mil. Kč); ve vysokoškolském sektoru byly výdaje v roce 2017 s částkou 179,2 mil. Kč druhé nejvyšší po roce 2014 (286,4 mil. Kč),         proti roku 2016 výdaje vzrostly o 22 % (o 32,3 mil. Kč)

-       počet pracovišť po stagnaci v letech 2015 a 2016 v roce 2017 vzrostl na 121 pracovišť, tj. proti roku 2016 o 11 (o 10 %) pracovišť více; ve vládním sektoru představoval nárůst 18 %, v podnikatelském sektoru 9,8 %,  ve vysokoškolském sektoru počet pracovišť v roce 2017 zůstal stejný jako v roce 2016, tj. 7 pracovišť

-       počtem 13 pracovišť ve vládním sektoru v roce 2017 zaujímal kraj s podílem 6,5 % na ČR čtvrtou nejvyšší příčku mezi kraji

- v roce 2017 bylo v kraji uděleno 24 patentů přihlašovatelům z ČR, což bylo nejvíce od roku 2000.

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Raušerová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
monika.rauserova@czso.cz
tel.: 472 706 121