Vývoj počtu obyvatel v okresech Ústeckého kraje v letech 1869 - 2011

 


Vývoj počtu obyvatel (ze SLDB) v okresech Ústeckého kraje v letech 1869 - 2011
podle územního členění k 1.1.2016

Rok
v tom okres
1869
621 978
174 262
92 652
109 969
90 160
38 222
63 774
52 939
1880
724 835
186 961
105 468
122 987
101 961
49 486
94 034
63 938
1890
809 098
197 309
114 283
124 945
106 967
65 500
120 998
79 096
1900
957 811
213 629
125 444
131 418
120 215
100 808
166 545
99 752
1910
1 056 384
233 066
136 393
141 412
124 632
117 111
187 358
116 412
1921
1 036 499
213 164
134 596
142 324
122 225
118 762
186 585
118 843
1930
1 115 504
231 859
147 744
149 917
127 368
127 424
200 603
130 589
1950
734 951
131 279
85 715
107 078
86 607
101 199
129 583
93 490
1961
782 754
131 956
93 967
115 415
88 064
112 818
139 679
100 855
1970
796 762
132 429
103 735
115 990
85 853
117 189
135 644
105 922
1980
832 525
138 093
118 043
119 621
88 472
117 297
135 838
115 161
1991
824 461
133 448
124 081
113 883
86 640
120 212
127 872
118 325
2001
820 247
133 887
124 988
114 259
86 039
117 196
126 098
117 780
2011 808 992 128 834 122 166 117 278 85 213 111 775 125 498 118 228
V roce 1869 se zjišťovalo obyvatelstvo přítomné civilní, v letech 1880-1950 obyvatelstvo přítomné a v letech 1961-1991 obyvatelstvo bydlící, tj. hlášené v obci k trvalému pobytu, i když bylo dočasně nepřítomné. V roce 2001 zahrnuje údaj o počtu obyvatel všechny osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem (cizinci s přechodným pobytem na území ČR, pokud doba jejich pobytu přesáhla 90 dnů). Při sčítání v roce 2011 je uveden počet obyvatel obvykle bydlících.