Využívání informačních a komunikačních technologií v Ústeckém kraji v roce 2017

 

Podle výsledků šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech bylo v roce 2017 v Ústeckém kraji 70 % domácností vybaveno osobním počítačem a 73 % domácností mělo přístup k internetu. Od roku 2004 se oba tyto podíly zvyšují a již čtvrtým rokem lze sledovat, že domácnosti s připojením k internetu v kraji tvoří vyšší podíl než domácnosti vybavené počítačem. Tento trend souvisí s rostoucím počtem uživatelů internetu prostřednictvím jiných zařízení jako např. chytrých mobilních telefonů, tabletů, televizních přijímačů, „chytrých“ hodinek, čteček knih a dalších malých přenosných zařízení.

Vybavenost domácností osobním počítačem a internetem v Ústeckém kraji v %

V mezikrajském srovnání vybavenosti domácností osobním počítačem se Ústecký kraj v posledních letech umísťuje na nejnižší příčce (od roku 2013), za průměrem ČR zaostával v roce 2017 o 7 procentních bodů. U vybavenosti domácností s přístupem k internetu je to obdobné, kraj zaujímá od roku 2014 rovněž druhou nejnižší příčku (za Olomouckým krajem), přičemž v předloňském roce se svým 73procentním podílem posunul na třetí nejnižší pozici (proti průměru ČR zaostával kraj o 5 procentních bodů), když se na druhou nejnižší pozici dostal kraj Liberecký (72,5 %). V roce 2017 vlastnilo počítač a možnost připojení k internetu nejvíce domácností v Hlavním městě Praze (82 %, resp. 83 %).

Vybavenost domácností osobním počítačem a internetem v roce 2017 podle krajů

Mezi jednotlivci v Ústeckém kraji používalo v roce 2017 denně nebo téměř denně internet 55 % osob ve věku 16 a více let, naproti tomu 15 % osob v dané věkové skupině internet nevyužilo nikdy. Mezi kraji byl nejvyšší podíl každodenních uživatelů internetu evidován v Hlavním městě Praze (74 %), náš kraj se v mezikrajovém srovnání umístil na příčce poslední.

Roste také podíl osob, které používají internet na mobilním telefonu. V roce 2017 jej v našem kraji používalo téměř 50 % uživatelů (z počtu obyvatel ve věku 16 a více let) a v rámci ČR to byla pátá nejvyšší hodnota. Nejméně využívali internet v mobilu v Kraji Vysočina (43 %), nejvíce pak opět v Praze (60 %).

 

Poznámka:

Data o vybavenosti domácností vybranými informačními technologiemi a jejich využívání jednotlivci byla získána z každoročního výběrového šetření o využívání informačních a komunikačních technologií (VŠIT) v domácnostech prováděného ČSÚ.

Pro vyšší reprezentativnost jsou údaje v krajském členění počítány jako tříleté klouzavé průměry (např. údaj uvedený u roku 2017 je vypočten z hodnot za roky 2016-2018).

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Raušerová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
monika.rauserova@czso.cz
tel.: 472 706 121