Vydaná stavební povolení v Ústeckém kraji v roce 2022

 

V porovnání s rokem 2021 poklesl v Ústeckém kraji počet vydaných stavebních povolení o 2,7 %, zatímco orientační hodnota vydaných povolení o 24,7 % vzrostla.

Stavební úřady Ústeckého kraje vydaly v průběhu roku 2022 celkem 5 270 stavebních povolení, v porovnání s rokem 2021 to bylo o 147 stavebních povolení méně. Na republikovém úhrnu se Ústecký kraj podílel 6,1 %, což byl šestý nejvyšší podíl. Nejvyšší stavební aktivitu projevili stavebníci ve Středočeském kraji (16 603 stavebních povolení, tj. 19,3 % z úhrnu ČR). Nejméně povolení bylo vydáno v Karlovarském kraji (2 226, tj. 2,6 % z republikového úhrnu). Jak vyplývá z následujícího grafu, ve většině krajů s výjimkou Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje byl v loňském roce menší zájem o výstavbu než v roce 2021.

Meziroční změna počtu a orientační hodnoty vydaných stavebních povolení  podle krajů mezi roky 2022 a 2021

Na celkovém počtu vydaných stavebních povolení v Ústeckém kraji se 37,2 % podílely stavby bytových budov, 26,1 % stavby nebytových budov a 36,7 % inženýrské stavby.

Na tisíc obyvatel Ústeckého kraje bylo v roce 2022 vydáno 6,6 stavebních povolení, tento počet byl v mezikrajovém srovnání druhý nejnižší po Praze (2,3 povolení). Nejvíce vydaných stavebních povolení na tisíc obyvatel bylo evidováno ve Středočeském kraji (11,9). Více než 10 povolení bylo vydáno i v Jihočeském a Plzeňském kraji (shodně 10,6).


Orientační hodnota vydaných stavebních povolení    Orientační hodnota na jedno stavební povolení

Celková orientační hodnota vydaných stavebních povolení, která představuje odhad celkových nákladů staveb včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v uplynulém roce v Ústeckém kraji 23 716 mil. Kč a byla o 24,7 % vyšší než v roce 2021. Ve většině krajů došlo k meziročnímu nárůstu, pouze ve 4 krajích byl zaznamenán pokles – v hlavním městě Praze, v Jihočeském, Libereckém a Olomouckém kraji.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení podle krajů v roce 2022

Orientační hodnota na jedno stavební povolení vydané v loňském roce v Ústeckém kraji dosáhla hodnoty 4 500 tis. Kč a byla šestá nejnižší mezi kraji. V porovnání s rokem 2021 hodnota jedné plánované stavby vzrostla ve většině krajů s výjimkou Prahy, Jihočeského, Libereckého a Olomouckého kraje. Nárůst v Ústeckém kraji o 28,1 % představoval 988 tis. Kč na stavbu.

Počet  a orientační hodnota stavebních povolení podle druhu stavby v roce 2022

Nejvyšší podíl investic v Ústeckém kraji v roce 2022 – 36,9 % celkové orientační hodnoty vydaných stavebních povolení bude proinvestován v rámci výstavby nebytových budov. Proti roku 2021 jejich podíl poklesl o 4,6 p. b. V mezikrajovém srovnání obsadil podíl investic do nebytových budov v Ústeckém kraji čtvrtou nejvyšší pozici. Proti průměru ČR byl vyšší o 6,5 p. b. Druhý nejvyšší podíl investic v kraji 35,1 % připadl v roce 2022 na výstavbu bytových budov, proti předchozímu roku se jejich podíl zvýšil o 2,0 p. b. V porovnání s ostatními kraji byl třetí nejnižší. Investice na inženýrské stavby (mosty, komunikace, dráhy, podzemní stavby, vedení trubní a elektrické) se v loňském roce podílely na celkové hodnotě vydaných stavebních povolení v Ústeckém kraji 28,0 %. Proti předchozímu roku se jednalo o nárůst 2,6 p. b. V mezikrajovém srovnání obsadil podíl čtvrté nejvyšší místo.


Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail: ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

  • Více informací o stavebních ohlášeních a povoleních najdete v
  • časových řadách Odkaz [nové okno]
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Vydaná stavební povolení v Ústeckém kraji v roce 2022 (aktualita v pdf)