Vydaná stavební povolení v Ústeckém kraji v roce 2021

 

V porovnání s rokem 2020 vzrostl v Ústeckém kraji počet vydaných stavebních povolení o 12,9 %, orientační hodnota vydaných povolení naopak poklesla o 22,6 %.

Stavební úřady Ústeckého kraje vydaly v průběhu roku 2021 celkem 5 417 stavebních povolení, v porovnání s rokem 2020 to bylo o 621 stavebních povolení více. Na republikovém úhrnu se Ústecký kraj podílel 6,0 %, což byl sedmý nejvyšší podíl. Nejvyšší stavební aktivitu projevili stavebníci ve Středočeském kraji (17 857 stavebních povolení, tj. 19,6 % z úhrnu ČR). Nejméně povolení bylo vydáno v Karlovarském kraji (2 538, tj. 2,8 % z republikového úhrnu). Jak vyplývá z následujícího grafu, ve všech krajích byl v loňském roce vyšší zájem o výstavbu než v roce 2020.

Na celkovém počtu vydaných stavebních povolení v Ústeckém kraji se 36,3 % podílely stavby bytových budov, 27,5 % stavby nebytových budov a 36,2 % inženýrské stavby.

Na tisíc obyvatel Ústeckého kraje bylo v roce 2021 vydáno 6,6 stavebních povolení, tento počet byl v mezikrajovém srovnání druhý nejnižší po Praze (2,5 povolení). Nejvíce vydaných stavebních povolení na tisíc obyvatel bylo evidováno ve Středočeském kraji (12,7). Více než 11 povolení bylo vydáno i v Jihočeském a Plzeňském kraji (11,1 resp. 11,8).

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení    Orientační hodnota na jedno stavební povolení

Celková orientační hodnota vydaných stavebních povolení, která představuje odhad celkových nákladů staveb včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v Ústeckém kraji 19 025 mil. Kč a byla o 22,6 % nižší než v roce 2020. Ve většině krajů došlo K meziročnímu nárůstu, jediný pokles byl zaznamenán právě v Ústeckém kraji.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení podle krajů v roce 2021

Orientační hodnota na jedno stavební povolení vydané v loňském roce v Ústeckém kraji dosáhla hodnoty 3 512 tis. Kč a byla šestá nejnižší mezi kraji. V porovnání s rokem 2020 hodnota jedné plánované stavby poklesla pouze v Ústeckém kraji, a to o 31,5 %, to představuje 1 613 tis. Kč na stavbu.

Počet  a orientační hodnota stavebních povolení podle druhu stavby v roce 2021

Nejvyšší podíl investic v Ústeckém kraji v roce 2021 – 41,5 % celkové orientační hodnoty vydaných stavebních povolení bude proinvestován v rámci výstavby nebytových budov. Proti roku 2020 jejich podíl poklesl o 10,5 p. b. V mezikrajovém srovnání obsadil podíl investic do nebytových budov v Ústeckém kraji třetí nejvyšší pozici. Proti průměru ČR byl vyšší o 12,9 p. b. Druhý nejvyšší podíl investic v kraji 33,0 % připadl v roce 2021 na výstavbu bytových budov, proti předchozímu roku se jejich podíl zvýšil o 11,4 p. b. V porovnání s ostatními kraji byl přesto druhý nejnižší.

Investice na inženýrské stavby (mosty, komunikace, dráhy, podzemní stavby, vedení trubní a elektrické) se v loňském roce podílely na celkové hodnotě vydaných stavebních povolení v Ústeckém kraji 25,4 %. Proti předchozímu roku se jednalo o pokles 0,9 p. b. V mezikrajovém srovnání obsadil podíl páté nejvyšší místo.

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail: ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027


  • Více informací o stavebních ohlášeních a povoleních najdete v
  • časových řadách Odkaz [nové okno]
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Vydaná stavební povolení v Ústeckém kraji v roce 2021 (aktualita v pdf)