Vydaná stavební povolení v Ústeckém kraji v roce 2020

 

V Ústeckém kraji v porovnání s rokem 2020 mírně vzrostl počet vydaných stavebních povolení, orientační hodnota vydaných povolení se zvýšila o 15 %.

Stavební úřady Ústeckého kraje vydaly v průběhu roku 2020 celkem 4 796 stavebních povolení, v porovnání s rokem 2019 to bylo o 14 stavebních povolení více. Na republikovém úhrnu se Ústecký kraj podílel 5,6 %, což byl osmý nejvyšší podíl. Nejvyšší stavební aktivitu projevili stavebníci ve Středočeském kraji (17 589 stavebních povolení, tj. 20,5 % z úhrnu ČR). Nejméně povolení bylo vydáno v Karlovarském kraji (2 267, tj. 2,6 % z republikového úhrnu).

Z následujícího grafu vyplývá, že v polovině krajů byl v loňském roce vyšší zájem o výstavbu než v roce 2019. V druhé polovině krajů bylo vydáno méně povolení než v předchozím roce.

Meziroční změna počtu aorientační hodnoty vydaných stavebních povolení podle krajů mezi roky 2020 a 2019

 Na celkovém počtu vydaných stavebních povolení v Ústeckém kraji se 38,2 % podílely stavby bytových budov, 26,5 % stavby nebytových budov a 35,4 % inženýrské stavby.

Na tisíc obyvatel Ústeckého kraje bylo v roce 2020 vydáno 5,9 stavebních povolení, tento počet byl v mezikrajovém srovnání druhý nejnižší po Praze (2,4). Nejvíce vydaných stavebních povolení na tisíc obyvatel bylo evidováno ve Středočeském kraji (12,6).

Celková orientační hodnota vydaných stavebních povolení, která představuje odhad celkových nákladů staveb včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v Ústeckém kraji 24 582 mil. Kč a byla o 15,2 % vyšší než v roce 2019. K meziročnímu nárůstu došlo celkem v šesti krajích, v Ústeckém kraji byl růst druhý nejvyšší po Plzeňském kraji.

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení      Orientační hodnota na jedno stavební povolení

 

Orientační hodnota na jedno stavební povolení vydané v loňském roce v Ústeckém kraji dosáhla hodnoty 5 126 tis. Kč a byla druhá nejvyšší po Praze. V porovnání s rokem 2019 se hodnota jedné plánované stavby zvýšila celkem v osmi krajích. Nárůst v Ústeckém kraji o 14,8 % byl nejvyšší.

 

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení podle krajů v roce 2020

 

Nejvyšší podíl investic v Ústeckém kraji v roce 2020 – 52,1 % celkové orientační hodnoty vydaných stavebních povolení bude proinvestován v rámci výstavby nebytových budov. Proti roku 2019 se jejich podíl zvýšil o 3,9 p. b. V mezikrajovém srovnání obsadil podíl investic do nebytových budov v Ústeckém kraji nejvyšší pozici. Proti průměru ČR byl vyšší o 20,7 p. b. Druhý nejvyšší podíl investic v kraji 26,3 % připadl v roce 2020 na inženýrské stavby (jedná se např. o mosty, komunikace, dráhy, podzemní stavby, vedení trubní a elektrické), byl šestý nejvyšší mezi kraji. Podíl investic na výstavbu bytových budov v kraji byl stejný jako v roce 2019 a představoval 21,7 % celkové orientační hodnoty vydaných stavebních povolení v roce 2020. Mezi kraji byl tento podíl nejnižší.

 

Počet a orientační hodnota staveních povolení podle druhu stavby v roce 2020

 
 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

 

  • Více informací o stavebních ohlášeních a povoleních najdete v
  • časových řadách Odkaz [nové okno]
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Vydaná stavební povolení v Ústeckém kraji v roce 2020 (aktualita v pdf)