Vybrané údaje za všechny SO ORP (2019)

 


 • Porovnání
 • Vybrané údaje
 • Počet obyvatel
 • - podle pětiletých věkových skupin
 • Pohyb obyvatelstva
 • Počet narozených
 • Počet zemřelých
 • Počet dokončených bytů
 • Hromadná ubytovací zařízení
 • Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
 • Počet subjektů zapsaných v RES k 31. 12. 2019 v Ústeckém kraji - členění podle:

 • vybraných právních forem
 • převažující činnosti CZ-NACE
 • kategorie počtu zaměstnanců
 • institucionálních sektorů