Výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech ENERGO 2021

 

Od 12. července 2021 do poloviny ledna 2022 proběhlo v České republice výběrové šetření o spotřebě paliv a energií v domácnostech pod zkratkou ENERGO 2021. Šetření proběhlo prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, celkem bylo osloveno přibližně 10 000 domácností z celé České republiky.

Hlavním cílem šetření bylo získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií v domácnostech podle účelu použití na konkrétní činnost (na vytápění vnitřních prostor, na chlazení vnitřních prostor, na ohřev vody, vaření, osvětlení a ostatní koncové užití), dále pak údaje o energetické účinnosti vybraných spotřebičů a spotřeby obnovitelných druhů energie.

Výsledky ze šetření najdou široké uplatnění. Například se využijí při tvorbě energetické politiky státu (včetně oblasti dotací a energetických úspor) či ke srovnání spotřeby energie našich domácností s ostatními členskými státy Evropské unie.

Doposud byla v České republice provedena tři dotazníková šetření o energetické spotřebě v domácnostech, poslední v roce 2015.

Šetření a kontakty Energo 2021

Krajská garantka Energo:

Kontakt: Bc. Tereza Kupcová
Mobil: 736 509 006
E-mail:
tereza.kupcova@czso.cz