VŠPO 2018

 

Od 9. 7. 2018 do 18. 1. 2019 proběhlo po celé České republice pod zkratkou VŠPO 2018 výběrové šetření zaměřené na to, jak se žije lidem se zdravotním omezením. VŠPO proběhlo již v roce 2013.

V Ústeckém kraji tazatelé ČSÚ oslovili více než 510 předem vybraných domácností, ve kterých žije alespoň jedna osoba se zdravotním omezením ve věku 15 nebo více let. Jejich odpovědi pak pomohli získat velmi cenné souhrnné statistiky a údaje, které nejsou dostupné z jiných zdrojů. Tyto údaje mohou posloužit například jako podklad a argument pro prosazování legislativních změn směřujících k odstraňování bariér a zlepšení stávající situace osob se zdravotním omezením v ČR.

S ČSÚ na šetření spolupracuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Výsledky minulých šetření:
Výběrové šetření osob se zdravotním postižením - 2018
Výběrové šetření zdravotně postižených osob - 2013

Kontaktní pracovník
Jméno, příjmení
Telefon
Vedoucí Oddělení terénních zjišťování ČSÚ Ústí nad Labem,
Krajský gestor šetření SADY 2017
472 706 173
736 509 973