Volby do krajského zastupitelstva v Ústeckém kraji od roku 2000

 

Od roku 2000, kdy samosprávné kraje vznikly, se do zastupitelstev krajů konaly již šestery volby, naposledy v říjnu 2020. Zájem voličů o volby do zastupitelstva Ústeckého kraje patří k nejnižším mezi kraji. Ve volebních letech 2000, 2004 a 2008 byla volební účast v kraji druhá nejnižší po Karlovarském kraji, v roce 2012 kraj obsadil třetí nejnižší příčku po Karlovarském a Moravskoslezském kraji. V posledních dvou volebních letech 2016 a 2020 byla účast ve volbách do ústeckého krajského zastupitelstva jednoznačně nejnižší v republice.

Volební účast ve volbách do krajských zastupitelstev

Z pohledu vývoje volební účasti v Ústeckém kraji bylo nejvyšší hodnoty dosaženo v roce 2008, kdy se voleb zúčastnilo 37,44 % voličů, naopak nejnižší účast byla v roce 2004, kdy přišlo volit pouze 25,37 % voličů.

Volební účast ve volbách do zastupitelstev krajů v roce 2020

Volební účast v posledních volbách v roce 2020 dosáhla v Ústeckém kraji 31,30 %, tj. třetí nejvyšší účast od roku 2000. Nejvyšší účast mezi okresy kraje byla zaznamenána v okrese Litoměřice (36,12 %), nejnižší v okresech Chomutov a Teplice (28,17 resp. 28,19 %). Mezikrajský žebříček volební účasti v loňských volbách s 41,19 % vedl Zlínský kraj, Ústecký kraj se svojí účastí umístil na opačném konci.

Počet zastupitelů, kteří se volí do zastupitelstva kraje, se odvíjí od počtu obyvatel. Vzhledem k tomu, že v Ústeckém kraji žije více než 820 tisíc obyvatel, má zastupitelstvo 55 členů.

Ve všech volebních obdobích se na řízení zastupitelstva Ústeckého kraje podílely pouze dvě strany – Komunistická strana Čech a Moravy a Občanská demokratická strana. KSČM ve volebních letech 2000–2016 získala od 12 do 20 mandátů, zatímco v roce 2020 získala mandáty pouze 4. Nejvyšší počet zvolených zastupitelů, 28 získala ODS v roce 2004, v roce 2020 získala pouze 8 mandátů, o jeden více než v předcházejících dvou volbách. Česká strana sociálně demokratická byla s 22 mandáty nejúspěšnější v roce 2008, zatímco při posledních volbách nezískala mandát žádný. V posledních dvou volebních obdobích se na řízení kraje podílí ANO. Většinou bylo zastupitelstvo tvořeno čtyřmi nebo pěti volebními stranami, v období 2004 – 2008 pouze třemi, od roku 2020 se na řízení kraje podílí celkem 8 stran, z nichž nejvíce křesel má ANO.

Získané mandáty ve volbách do zastupitelstva Ústeckého kraje

Získané mandáty ve volbách do zastupitelstva Ústeckého kraje

 

Pouze v Ústeckém kraji byla 2x vítězem voleb KSČM (v letech 2000 a 2012), v roce 2012 zvítězila KSČM také v Karlovarském kraji.

Vítězné strany ve volbách do zastupitelstev krajů

 

 

 

 

Kontakt:

Monika Raušerová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
monika.rauserova@czso.cz
tel.: 731 439 259

Růžena Funková

e-mail: ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

 

  • Volby do krajského zastupitelstva v Ústeckém kraji od roku 2000 (aktualita v pdf)
  • Kartogram 1
  • Kartogram 2
  • tab_1.xlsx
  • tab_2.xlsx
  • tab_3.xlsx