Věda a výzkum v mezikrajském srovnání

 

 • Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • Zaměstnanci pracující ve výzkumu a vývoji podle krajů
 • Zaměstnanci pracující ve výzkumu a vývoji v podnikatelském sektoru podle krajů
 • Výzkumní pracovníci podle krajů
 • Výzkumní pracovníci ve vládním a vysokoškolském sektoru podle krajů
 • Výdaje na výzkum a vývoj
 • Celkové výdaje na výzkum a vývoj podle krajů
 • Běžné výdaje na výzkum a vývoj podle krajů
 • Investiční výdaje na výzkum a vývoj podle krajů
 • Výdaje na výzkum a vývoj financované z veřejných zahraničních zdrojů podle krajů
 • Výdaje za výzkum a vývoj uskutečněný v podnikatelském sektoru podle krajů
 • Výdaje za výzkum a vývoj uskutečněný ve vládním a vysokoškolském sektoru podle krajů
 • Běžné výdaje na výzkum a vývoj uskutečněný ve vládním a vysokoškolském sektoru podle krajů
 • Investiční výdaje na výzkum a vývoj uskutečněný ve vládním a vysokoškolském sektoru podle krajů
 • Výdaje za výzkum a vývoj uskutečněný ve vládním a vysokoškolském sektoru financovaný z veřejných zdrojů podle krajů
 • Podpora výzkumu a vývoje
 • Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu ČR podle krajů
 • Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu ČR prováděného v soukromých podnicích podle krajů
 • Nepřímá veřejná (daňová) podpora výzkumu a vývoje prováděného v soukromých podnicích podle krajů
 • Patenty
 • Patentové přihlášky podané u ÚPV ČR domácími přihlašovateli podle roku podání a krajů
 • Patentové přihlášky podané u ÚPV ČR soukromými podniky podle roku podání a krajů
 • Udělené patenty v ČR domácím přihlašovatelům podle roku udělení patentu a krajů
 • Udělené patenty v ČR soukromým podnikům podle krajů
 • Platné patenty k 31. 12. na území ČR patřící domácím subjektům podle krajů
 • Terciární vzdělávání
 • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v České republice podle trvalého bydliště
 • Studenti přírodovědných oborů vzdělání na veřejných a soukromých vysokých školách v ČR podle trvalého bydliště
 • Studenti technických oborů vzdělání na veřejných a soukromých vysokých školách v ČR podle trvalého bydliště
 • Populace ve věku 25–64 let s terciárním vzděláním celkem podle krajů
 • Ženy ve věku 25–64 let s terciárním vzděláním podle krajů
 • Specialisté, Techničtí a odborní pracovníci
 • Specialisté a Techničtí a odborní pracovníci podle krajů
 • Průměrná hrubá měsíční mzda Specialistů podle krajů