Strukturální šetření v zemědělství 2005

 

V období od 1. září do 31. října 2005 proběhlo na území České republiky „Strukturální šetření v zemědělství“, které navázalo na předchozí zemědělské cenzy z roku 2000 a 2003.

Šetření proběhlo u cca 70% evidovaných zemědělců, ve 4 358 obcích republiky. V Ústeckém kraji se toto šetření uskutečnilo u více než 3 tisíc zemědělských subjektů ve 244 obcích. Výsledky šetření naleznete v publikaci 2126-06 Strukturální výsledky za zemědělství ČR v roce 2005 a jejich analýzu v publikaci 2127-06 Strukturální výsledky za zemědělství ČR v roce 2005 - analytické vyhodnocení.