Stručná informace - mzdy 4. čtvrtletí 2013

 

Průměrná hrubá mzda vzrostla v posledním čtvrtletí roku 2013 v Ústeckém kraji proti stejnému období předchozího roku o 0,6 %, reálně se však vzhledem k růstu spotřebitelských cen o 1,1 % snížila o 0,5 %. Meziroční pokles počtu zaměstnanců v kraji o 2,4 % byl společně s Moravskoslezským krajem nejvyšší v republice.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda dosáhla v Ústeckém kraji ve 4. čtvrtletí roku 2013 v přepočtu na plně zaměstnané osoby částky 24 159 Kč, v porovnání se stejným obdobím roku 2012 se zvýšila o 148 Kč. K růstu nominální mzdy došlo pouze ve třech krajích republiky – v Ústeckém, Libereckém a Karlovarském. Průměrná mzda zaměstnanců Ústeckého kraje zaostávala o 10,3 tis. Kč za Hlavním městem Prahou, krajem s nejvyšší mzdou (34 436 Kč).

Vlivem růstu spotřebitelských cen o 1,1 % ve 4. čtvrtletí loňského roku poklesla reálná mzda za celou Českou republiku o 2,9 % a ke snížení došlo ve všech krajích republiky. Pokles reálné mzdy o 0,5 % v Ústeckém byl v mezikrajovém srovnání nejnižší.

Zatímco mzda ve 4. čtvrtletí letošního roku v Ústeckém kraji vzrostla, počet zaměstnanců se meziročně snížil téměř o 6 tis. osob (o 2,4 %) a dosáhl 235 tis. osob.


Za celý rok 2013 vzrostla průměrná nominální mzda v kraji sice o 0,9 %, ale vzhledem k růstu spotřebitelských cen za uvedené období o 1,4 %, reálně poklesla, stejně jako za poslední čtvrtletí roku, o 0,5 %. Pokles zaměstnanosti o 3,2 % byl mezi kraji výrazně nejvyšší.


Podrobnější informace naleznete ve zveřejněné aktualitě na webových stránkách http://www.ustinadlabem.czso.cz/