Stručná informace - Stavební povolení 2016

 

Počet vydaných stavebních povolení i orientační hodnota vydaných stavebních povolení v loňském roce v Ústeckém kraji vzrostl. Stejné tendence vidíme ve většině krajů s výjimkou Hlavního města Prahy a Jihomoravského kraje.

V průběhu roku 2016 vydaly Stavební úřady Ústeckého kraje celkem 5 024 stavebních povolení. V porovnání s rokem 2015 to bylo o 573 (téměř o 13 %) stavebních povolení více. Od roku 2000 se jednalo o čtvrtou nejnižší hodnotu v kraji. Na republikovém úhrnu se Ústecký kraj v roce 2015 podílel více než 6 %.

Na tisíc obyvatel kraje bylo v roce 2016 vydáno více než 6 stavebních povolení, tento počet byl v mezikrajovém srovnání druhý nejnižší po Hlavním městě Praze.

Na celkovém počtu vydaných stavebních povolení v Ústeckém kraji se více než 36 % podílely stavby bytových budov, 30 % nebytové stavby a téměř 24 % ostatní stavby. Podíl objektů na ochranu životního prostředí představoval 10 % z celkového počtu vydaných povolení.