Stručná informace - Průmysl 2015

 

Ve 170 průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci se sídlem na území Ústeckého kraje se v roce 2015 meziročně zvýšila průměrná měsíční mzda a počet zaměstnanců. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy se meziročně snížily, pokles zaznamenaly 3 kraje, v Ústeckém kraji byl nejvyšší.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy dosáhly za rok 2015 v Ústeckém kraji více než 319 mld. Kč a svým objemem byly čtvrté nejvyšší v porovnání s ostatními kraji. Na celorepublikových tržbách se podílely více než 9 %. V porovnání s předchozím rokem tržby v kraji poklesly o necelých 13 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslu Ústeckého kraje dosáhla v loňském roce 28 931 Kč a proti roku 2014 se zvýšila téměř o 3 %. Úroveň mezd v průmyslu byla pátá nejvyšší v České republice. Proti republikovému průměru byla mzda v Ústeckém kraji o 34 Kč vyšší, proti kraji s nejvyšší vyplácenou mzdou v průmyslu (Hl. město Praha) však zaostávala zhruba o 6 tis. Kč, tj. o 17 %.

Produktivita práce, měřená z objemu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance, dosáhla v Ústeckém kraji hodnoty 5,7 mil. Kč, a přestože zaznamenala meziroční pokles o pětinu, byla druhá nejvyšší v porovnání s ostatními kraji. V porovnání s rokem 2014 se produktivita práce v absolutní hodnotě v kraji snížila o 1,4 mil. Kč na zaměstnance. Pokles v kraji byl nejvyšší mezi 7 kraji s poklesem produktivity práce.