Stručná informace - Důchody 2016

 

V prosinci 2016 bylo v Ústeckém kraji evidováno téměř 230 tisíc důchodců. Z celkového počtu pobíralo téměř 136 tisíc osob starobní důchod (bez souběhu s vdovským a vdoveckým), jejich počet se meziročně zvýšil o 900 osob. Na celkovém počtu příjemců důchodů se podíl starobních důchodců neustále zvyšuje, v roce 2016 dosáhl více než 59 %, zatímco v roce 2010 představoval více než 56 %. Druhou nejpočetnější skupinou byly osoby pobírající vdovské a vdovecké důchody (téměř 22 %).

Prodlužující se věk odchodu do důchodu a horší uplatnění na trhu práce, zejména osob ve vyšších věkových kategoriích, ovlivňuje neustále se zvyšující počet osob, které odcházejí do předčasného důchodu. V prosinci 2016 pobíralo předčasný starobní důchod téměř 28 % starobních důchodců, zatímco v roce 2010 jich bylo 22 %. V porovnání s ostatními kraji byl v prosinci 2016 podíl příjemců předčasného starobního důchodu v Ústeckém kraji šestý nejvyšší.

Výše průměrného starobního důchodu činila v prosinci loňského roku 11 341 Kč a proti předchozímu roku vzrostla o více než 100 korun. V porovnání s ostatními kraji byl starobní důchod v Ústeckém kraji sedmý nejvyšší.