Stručná informace - cestovní ruch ve 3. čtvrtletí 2018

 

Během třetího čtvrtletí letošního roku vzrostl v Ústeckém kraji meziročně počet hostů, kteří kraj navštívili, o více než o 6 %, tj. o více než 14,5 tisíc osob. Počet zahraničních návštěvníků se zvýšil o více než 3% (o 2,5 tisíc). O 8 % (o 12 tisíc) vzrostl počet domácích hostů. V porovnání se 3. čtvrtletím loňského roku se navýšil téměř o 10 % počet přenocování a podílela se na něm jak domácí, tak zahraniční klientela. Celkové navýšení počtu přenocování bylo třetí nejvyšší mezi kraji.

Hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji navštívilo v průběhu 3. čtvrtletí 2018 více než 241,3 tisíc hostů, z toho bylo více než 76,7 tisíc zahraničních a 164,6 tisíc domácích návštěvníků.

Na celkovém počtu hostů České republiky se Ústecký kraj podílel více než 3 % a v porovnání s ostatními kraji byl tento podíl čtvrtý nejnižší po Pardubickém kraji, Kraji Vysočina a Olomouckém kraji.

Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z více než 68 % domácí hosté. Nejvíce zahraničních návštěvníků z pohledu státního občanství přijelo do kraje z Německa (40 % z celkového počtu zahraničních hostů), v porovnání se stejným obdobím minulého roku se jejich počet mírně zvýšil a dosáhl 30,7 tisíc osob. Druzí v pořadí byli hosté z Polska (téměř 10 %), jejich počet meziročně vzrostl o 8 %. Třetí nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci ze Slovenska (6,1 %), těsně následováni návštěvníky z Nizozemí (5,9 %). V porovnání se 3. čtvrtletí předchozího roku se zájem o ubytování v Ústeckém kraji ze strany slovenských hostů zvýšil téměř o 4 %, u Nizozemců o 12 %.

 

Za tři čtvrtletí letošního roku navštívilo Ústecký kraj 514 tisíc hostů a přenocovali zde téměř 1 389 tisíc nocí. Počet návštěvníků se proti stejnému období loňského roku zvýšil o 7 % a podíleli se na něm jak zahraniční, tak i domácí hosté. Celkový počet přenocování rovněž meziročně vzrostl, a to o 8 %. Prodloužila se délka pobytu jak zahraniční tak domácí klientely.

 

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail: ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027