Stručná informace - Cestovní ruch v 2. čtvrtletí 2018

 

Hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji navštívilo v průběhu 2. čtvrtletí 2018 více než 167 tisíc hostů, z toho bylo více než 65 tisíc zahraničních a 102 tisícovou hranici překročili domácí návštěvníci.

Na celkovém počtu hostů České republiky se Ústecký kraj podílel více než 3 % a v porovnání s ostatními kraji byl tento podíl třetí nejnižší po Kraji Vysočina a po Pardubickém kraji.

Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z 61 % domácí hosté. Nejvíce zahraničních návštěvníků z pohledu státního občanství přijelo do kraje z Německa (41 % z celkového počtu zahraničních hostů), jejich počet byl o necelých 500 nižší než v předchozím roce. Druzí v pořadí byli hosté z Polska (téměř 12 %) a třetí nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci ze Slovenska (více než 6 %). Klientů z Polska přijelo do Ústeckého kraje o tisíc více než ve 2. čtvrtletí 2017 a hostů ze Slovenska o více než stovku více.

 

Za celé 1. pololetí letošního roku navštívilo Ústecký kraj celkem téměř 272,7 tisíc hostů a přenocovali zde déle než 687 tisíc nocí. Počet návštěvníků se proti prvnímu pololetí loňského roku zvýšil téměř o 8 % a podíleli se na něm jak zahraniční (+ 10 %), tak i domácí hosté (+ 6 %). Celkový počet přenocování rovněž meziročně vzrostl, a to o více než 6 %. Prodloužila se délka pobytu jak zahraniční klientely, tak domácích hostů.

 

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail: ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027