Stručná informace - Cestovní ruch v 1. čtvrtletí 2018

 

Za první čtvrtletí letošního roku vzrostl v Ústeckém kraji meziročně počet hostů, kteří kraj navštívili, téměř o  14 %. Počet zahraničních návštěvníků se zvýšil o 19 % a o více než 11 % vzrostl počet domácích hostů. Počet přenocování se meziročně zvýšil o více než 8 % a týkal se jak domácí, tak zahraniční klientely, která zaznamenala nárůst o více než pětinu.

Hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji navštívilo v průběhu 1. čtvrtletí 2018 více než 105 tisíc hostů, z toho bylo téměř 34 tisíc zahraničních a více než 71 tisíc domácích návštěvníků.

Na celkovém počtu hostů České republiky se Ústecký kraj podílel 2,7 % a v porovnání s ostatními kraji byl tento podíl třetí nejnižší po Kraji Vysočina a po Pardubickém kraji.

Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z téměř 68 % domácí hosté. Nejvíce zahraničních návštěvníků z pohledu státního občanství přijelo do kraje z Německa (téměř 49 % z celkového počtu zahraničních hostů), jejich počet vzrostl o 2,5 tisíc proti lednu až březnu loňského roku. Druzí v pořadí byli hosté ze Slovenska s více než osmi procenty, třetí nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci z Polska (téměř 7 %). Počet hostů ze Slovenska i z Polska se meziročně rovněž zvýšil.