Stručná informace - Bytová výstavba 2016

 

Počet zahájených bytů v roce 2016 se v Ústeckém kraji, stejně jako za celou Českou republiku, meziročně zvýšil. Dokončených bytů v Ústeckém kraji bylo méně než v roce 2015, zatímco za celou ČR počet meziročně vzrostl.

V loňském roce byla v Ústeckém kraji zahájena výstavba celkem 1 299 bytů, v porovnání s rokem 2015 to znamenalo nárůst o 268 bytů, tj. o 26 %. K meziročnímu nárůstu došlo v kraji u většiny forem zahájené výstavby, s výjimkou bytových domů a nebytových budov. Na zahájené výstavbě v České republice se kraj v roce 2016 podílel téměř 5 %.

 V Ústeckém kraji, stejně jako ve většině krajů, měla v zahájených i dokončených bytech převahu výstavba v rodinných domech.

 V roce 2016 bylo v kraji zkolaudováno celkem 780 nových bytů, oproti předchozímu roku bylo dokončeno o 33 bytů méně, což představuje pokles o 4 %. Meziročně méně bytů bylo dokončeno ještě ve čtyřech dalších krajích. Pokles v Ústeckém kraji byl spolu s Moravskoslezským krajem nejvyšší. V republice jako celku počet dokončených bytů meziročně vzrostl.

K meziročnímu poklesu došlo v kraji u většiny forem dokončených bytů, s výjimkou bytů postavených v nástavbách, přístavbách a vestavbách k bytovým domům.

V novodobé historii kraje se jednalo o druhý nejnižší počet dokončený bytů, po roce 2014.

V přepočtu na tisíc obyvatel byl v Ústeckém kraji v roce 2016 dokončen necelý jeden byt, což představuje nejnižší hodnotu mezi kraji. Nejvíce bytů na tisíc obyvatel bylo zkolaudováno v Hl. m. Praze (téměř 5 bytů) a ve Středočeském a Jihomoravském kraji (více než 3 byty).