Stavebnictví v Ústeckém kraji v roce 2020 (předběžné údaje)

 

Objem základní stavební výroby zaznamenal v roce 2020 v Ústeckém kraji meziroční nárůst, vzrostl počet pracovníků a zvýšila se i průměrná hrubá mzda. Meziročně v kraji poklesla produktivita práce.

Podniky se stavební výrobou s 50 a více zaměstnanci zaměstnávaly v loňském roce na území Ústeckého kraje celkem 6 120 pracovníků. Kraj se řadil počtem zaměstnanců na třetí nejvyšší příčku. Na počtu zaměstnanců stavebních firem České republiky (77 918) se kraj podílel 7,9 %. Meziročně vzrostl počet zaměstnanců ve většině krajů. V Ústeckém kraji pracovalo v loňském roce ve stavebnictví o 1 318 osob více než v roce 2019, absolutní nárůst byl druhý nejvyšší po Praze. Růst v procentech byl mezi kraji nejvyšší.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců   v roce 2020     Meziroční růst/pokles zaměstnanců  v roce 2020

Průměrná mzda zaměstnanců ve stavebnictví dosáhla v Ústeckém kraji 36 331 Kč a proti úrovni roku 2019 se zvýšila o 537 Kč (o 1,5 %). K meziročnímu nárůstu mezd došlo ve většině krajů s výjimkou Středočeského kraje. Zvýšení v Ústeckém kraji bylo druhé nejnižší. Proti průměru ČR byla mzda v Ústeckém kraji nižší o 4 140 Kč (o 10,2 %). Proti hlavnímu městu Praze, kraji s nejvyšší mzdou ve stavebnictví, byla nižší o 10 643 Kč (o 22,7 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v roce 2020      Meziroční růst/pokles mezd v roce 2020

Základní stavební výroba (ZSV) v Ústeckém kraji přesáhla v roce 2020 výše 14,4 mld. Kč v běžných cenách (b. c.) mezi kraji byla třetí nejvyšší po Praze a Jihomoravském kraji. Na republikovém objemu se kraj podílel 7,9 %. Proti roku 2019 se objem ZSV zvýšil ve většině krajů kromě Karlovarského, Vysočiny, Olomouckého a Moravskoslezského. V Ústeckém kraji představoval nárůst 2 019 mil. Kč, tj. 16,3 %, objemově i v procentním vyjádření byl nejvyšší mezi kraji. Vyšší objem základní stavební výroby v Ústeckém kraji byl ovlivněn výhradně inženýrským stavitelstvím – meziroční nárůst byl 34,7 %. Zatímco objem ZSV u pozemního stavitelství proti úrovni roku 2019 o 18,4 % poklesl.

Základní stavební výroba mezi roky 2010 až 2020 meziročně vzrostla pouze v letech 2014, 2015, 2018 a 2020, kdy byl objem ZSV v Ústeckém kraji o 1 335 mil. Kč (o 10,2 %) vyšší než v roce 2010. Za posledních jedenáct let představoval objem ZSV v loňském roce v kraji nejvyšší hodnotu. ZSV u pozemního stavitelství byla v porovnání s rokem 2010 nižší o dvě pětiny (objem ZSV byl pátý nejnižší od roku 2010). Naproti tomu objem ZSV u inženýrského stavitelství byl v loňském roce proti roku 2010 vyšší o 46,7 %, jeho hodnota byla nejvyšší od roku 2010.

Základní stavební výroba v Ústeckém kraji

 

Produktivita práce ze ZSV byla v loňském roce v kraji nad celorepublikovým průměrem o 20 tis. Kč (o 0,9 %) a v porovnání s ostatními kraji zaujímala svým objemem šestou nejvyšší příčku. Produktivita práce se meziročně snížila v pěti krajích včetně Ústeckého, kde byl pokles nejvyšší.

Produktivita práce ze základní stavební výroby v roce 2020    Meziroční růst/pokles produktivity práce  v roce 2020

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027