Stavebnictví v Ústeckém kraji v roce 2017 (předběžné údaje)

 

 


Objem základní stavební výroby zaznamenal v roce 2017 v Ústeckém kraji stejně jako v polovině krajů ČR pokles proti předchozímu roku. V Ústeckém kraji i ve většině krajů poklesl i počet pracovníků. Naproti tomu průměrná hrubá mzda se zvýšila ve všech krajích republiky.

Podniky se stavební výrobou s 50 a více zaměstnanci zaměstnávaly na území Ústeckého kraje celkem 4 652 pracovníků. Kraj se řadil počtem zaměstnanců na šestou nejvyšší příčku. Na počtu zaměstnanců stavebních firem České republiky (76 741) se kraj podílel 6,1 %. Meziročně počet zaměstnanců ve stavebnictví poklesl v devíti krajích včetně Ústeckého. Pokles v Ústeckém kraji představoval 261 osob (5,3 %) a byl třetí nejvyšší mezi kraji.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců   podle krajů v roce 2017 a Meziroční růst/pokles zaměstnanců  podle krajů v roce 2017

Průměrná mzda zaměstnanců ve stavebnictví dosáhla v Ústeckém kraji 31 543 Kč a proti úrovni roku 2016 se zvýšila o 1 562 Kč (o 5,2 %). K meziročnímu nárůstu mezd došlo ve všech krajích republiky. Zvýšení v Ústeckém kraji bylo spolu s Moravskoslezským krajem šesté nejvyšší. Proti průměru ČR byla mzda v Ústeckém kraji nižší o 2 963 Kč (o 8,6 %). Proti Hl. městu Praze, kraji s nejvyšší mzdou ve stavebnictví, byla nižší o 9,8 tisíc Kč (o 23,6 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance podle krajů v roce 2017 a Meziroční růst mezd podle krajů  v roce 2017

Základní stavební výroba (ZSV) v Ústeckém kraji dosáhla v roce 2017 výše 10,5 mld. Kč v běžných cenách (b.c.) mezi kraji byla čtvrtá nejvyšší po Hl. městě Praze, po Jihomoravském a Jihočeském kraji. Proti roku 2016 se snížil objem ZSV v polovině krajů. V Ústeckém kraji představoval pokles 1 956 mil. Kč, tj. 15,6 %, objemově i v procentním vyjádření byl nejvyšší mezi kraji. Nižší objem základní stavební výroby v Ústeckém kraji byl ovlivněn výhradně inženýrským stavitelstvím (pokles o 26,6 %). Naproti tomu ZSV u pozemního stavitelství vzrostla o 18,8 %.

Základní stavební výroba měla mezi roky 2010 až 2017 sestupnou tendenci až do roku 2013, v letech 2014 a 2015 se její objem postupně zvýšil. V letech 2016 a 2017 však znovu klesala. Objem ZSV v Ústeckém kraji byl v loňském roce o 2 531 mil. Kč (o 19,4 %) nižší než v roce 2010. Za posledních osm let se jednalo o čtvrtou nejnižší hodnotu po letech 2013, 2014 a 2012. Hodnota ZSV u pozemního stavitelství byla v porovnání s rokem 2010 nižší o 41,9 % (čtvrtá nejnižší hodnota od roku 2010). Pokles zaznamenal i objem ZSV u inženýrského stavitelství, v roce 2017 byl proti roku 2010 nižší o 2,3 %, jednalo se o čtvrtou nejvyšší hodnotu od roku 2010.

Základní stavební výroba v Ústeckém kraji

Produktivita práce ze ZSV byla v kraji nad celorepublikovým průměrem o 396 tis. Kč (o 21,1 %) a v porovnání s ostatními kraji zaujímala nejvyšší příčku, a to i přesto, že došlo k meziročnímu poklesu o 278 tis. Kč (o 10,9 %). Celkem se produktivita práce snížila v polovině krajů, v Ústeckém kraji byl pokles nejvyšší.

Produktivita práce ze základní stavební výroby podle krajů v roce 2017 a Meziroční růst/pokles produktivity práce  podle krajů v roce 2017

 

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail: ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027