Stavebnictví v Ústeckém kraji v roce 2016 (předběžné údaje)

 

 


Objem základní stavební výroby zaznamenal v roce 2016 v Ústeckém kraji stejně jako v ostatních krajích ČR pokles proti předchozímu roku. Naproti tomu počet pracovníků i průměrná hrubá mzda v kraji vzrostly.

Podniky se stavební výrobou s 50 a více zaměstnanci zaměstnávaly na území Ústeckého kraje celkem 4 913 pracovníků. Kraj se řadil počtem zaměstnanců na pátou nejvyšší příčku. Na počtu zaměstnanců stavebních firem České republiky (78 360) se kraj podílel 6,3 %. Meziročně se počet zaměstnanců ve stavebnictví zvýšil pouze v Ústeckém a v Královéhradeckém kraji. Nárůst v Ústeckém kraji představoval 309 osob, tj. 6,7 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců   podle krajů v roce 2016 + Meziroční růst/pokles zaměstnanců  podle krajů v roce 2016

Průměrná mzda zaměstnanců ve stavebnictví dosáhla v Ústeckém kraji 29 981 Kč a proti úrovni roku 2015 se zvýšila o 1 872 Kč (o 6,7 %). K meziročnímu nárůstu mezd došlo ve všech krajích. Zvýšení v Ústeckém kraji bylo druhé nejvyšší. Proti průměru ČR byla mzda v Ústeckém kraji nižší o 2 975 Kč (o 9,0 %). Proti Hl. městu Praze, kraji s nejvyšší mzdou ve stavebnictví, byla nižší o 9,8 tisíc Kč, tj. téměř o čtvrtinu (o 24,6 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance podle krajů v roce 2016 + Meziroční růst mezd podle krajů  v roce 2016

Základní stavební výroba (ZSV) v Ústeckém kraji dosáhla v roce 2016 výše 12,5 mld. Kč v běžných cenách (b.c.) mezi kraji byla třetí nejvyšší po Hl. městě Praze a po Jihomoravském kraji. Proti roku 2015 se snížil objem ZSV ve všech krajích. V Ústeckém kraji představoval pokles 634 mil. Kč, tj. 4,8 %, objemově byl sedmý nejnižší a v procentním vyjádření třetí nejnižší mezi kraji. K největšímu poklesu objemu ZSV došlo v Jihomoravském kraji (o 22,1 %), dále v Pardubickém kraji a v Kraji Vysočina, v obou o více než 18 %. Nižší objem základní stavební výroby v Ústeckém kraji byl ovlivněn jak pozemním (snížení o 1,7 %), tak inženýrským stavitelstvím (pokles o 5,4 %).

Základní stavební výroba měla mezi roky 2010 až 2016 sestupnou tendenci až do roku 2013, v letech 2014 a 2015 se její objem postupně zvyšoval. V roce 2016 však došlo znovu k poklesu. Objem ZSV v Ústeckém kraji byl v loňském roce o více než 575 mil. Kč (o 4,4 %) nižší než v roce 2010. Za posledních sedm let se jednalo o třetí nejvyšší hodnotu po letech 2015 a 2010. Hodnota ZSV u pozemního stavitelství byla v porovnání s rokem 2010 nižší téměř o polovinu (nejnižší hodnota od roku 2010). Naproti tomu objem ZSV u inženýrského stavitelství byl v roce 2016 proti roku 2010 o třetinu vyšší a jednalo se o druhou nejvyšší hodnotu (po roce 2015) od roku 2010.

Základní stavební výroby v Ústeckém kraji

Produktivita práce ze ZSV byla v kraji nad celorepublikovým průměrem o 681 tis. Kč (o 36,5 %) a v porovnání s ostatními kraji zaujímala nejvyšší příčku. K meziročnímu nárůstu došlo pouze ve 3 krajích – v Karlovarském, Středočeském a Libereckém. V Ústeckém kraji připadlo v uplynulém roce na jednoho pracovníka ve stavebnictví 2 545 tis. Kč (b.c.), tj. o 309 tis. Kč (o 10,8 %) méně než v předchozím roce.

Produktivita práce ze základní stavební výroby podle krajů v roce 2016 + Meziroční růst/pokles produktivity práce  podle krajů v roce 2016