Charakteristika správního obvodu Litvínov

 

V Krušných horách se rozprostírá správní obvod obce s rozšířenou působností Litvínov. Svou rozlohou 236 km2, patří k menším obvodům Ústeckého kraje, z něhož zaujímá 4,4 %. Hustota osídlení tohoto správního obvodu je 169 obyvatel/km2 a více než polovina obyvatel žije v sídle správního obvodu. Dalšími centry osídlení jsou města Meziboří a Lom.

Sousedí se správními obvody Teplice, Bílina, Most a Chomutov. Jeho severozápadní hranice se Spolkovou republikou Německo je lemována hradbou Krušných hor, kterou umožňují překonat hraniční přechody pro pěší - Nová ves v Horách, Brandov, Hora Sv. Kateřiny, Český Jiřetín a silniční hraniční přechod Mníšek.

Krušné hory zabírají převážnou část tohoto správního obvodu, pouze v jižní části se rozkládá Mostecká kotlina. Nejvyšší vrch Loučná dosahuje výšky 956 m. n. m. Mezi známé přírodní rezervace patří Černý rybník s rašeliništěm s typickou faunou a flórou. Další rezervací je Jezerka, ležící v lesích Martina Lobkowitze na rozhraní Mostecka a Chomutovska. Její součástí je technická památka – lobkovická přehrada z počátku 20. století na Lesním potoce. Plánuje se zřízení přírodního parku na ochranu krajiny v oblasti Šumného dolu. Nedaleko odtud na úpatí Krušných hor leží renesanční zámek Jezeří. Ve městě Meziboří se nalézají lázně a sousední obec Klíny je střediskem zimních sportů. Vysoko v horách při státní hranici leží na Flájském potoce jedna z největších zásobáren pitné vody pro Mostecko a Teplicko, Flájská přehrada. Pozoruhodný je i dřevěný kostel sv. Jana Křtitele z 16. století v Českém Jiřetíně, který sem byl přenesen ze zatopené obce Fláje. V jeho interiéru je umístěna stálá výstava okresního muzea v Mostě dokumentující život v Krušnohoří.

Správní obvod Litvínov má převážně průmyslový charakter, na jeho území zasahují hnědouhelné doly (nejen povrchové, ale i hlubinné), tradici zde má chemický průmysl.

Sídlem správního obvodu je město Litvínov, jehož dominantou je Valdštejnský zámek, ve kterém v současné době sídlí muzeum, a kostel Svatého archanděla Michaela. Do památkové zóny byl zahrnut i obytný „kolektivní dům“ zvaný Koldům z 50. let. Kino a kulturní sály nabízí Kulturní zařízení Citadela. Okolím vede naučná stezka směrem ke Krušným horám. Město Litvínov je známo i svým extraligovým hokejovým klubem.