Šetření o vzdělávání dospělých VD 2007 (AES)

 

EU organizuje šetření o dalším vzdělávání dospělých v členských i kandidátských zemích EU již od roku 2004. V ČR proběhlo terénní zjišťování pod označením VD 2007 od 7. 1. 2008 do 22. 2. 2008. Šetření bylo organizováno v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Cílem šetření bylo získat reprezentativní údaje o vzdělávacích aktivitách dospělých narozených v letech 1943 až 1982. Šetřeno bylo asi 11 700 osob z náhodně vybraných domácností a bylo realizováno tazateli formou rozhovoru. V Ústeckém kraji tazatelé ČSÚ navštívili 666 domácností.

Výsledky šetření naleznete na adrese: http://www.czso.cz/csu/czso/dalsi-vzdelavani-dospelych-2007-n-cm7qck92em.