Šetření o vzdělávání dospělých – AES 2016 (Adult Education Survey)

 

Šetření  o vzdělávání dospělých – AES 2016 (Adult Education Survey)

Český statistický úřad organizoval v roce 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o vzdělávání dospělých v České republice -  AES 2016. Cílem tohoto šetření bylo zjistit informace o zapojení dospělých osob ve věku 18-69 let do nejrůznějších typů vzdělávání.

Šetření se uskutečnilo na území celé České republiky v 7 800 domácnostech, které byly již dříve zařazeny do Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). V Ústeckém kraji oslovili tazatelé ČSÚ zhruba 540 domácností.

Vlastní šetření probíhalo v období od 11. července 2016 do 16. ledna 2017. Náhodně vybrané domácnosti v tomto období navštívili speciálně proškolení tazatelé ČSÚ.

První národní výstupy z šetření AES 2016 zveřejní ČSÚ na podzim roku 2017.

Výsledky šetření: Vzdělávání dospělých v České republice - 2016