Sady 2012

 

Český statistický úřad organizoval v roce 2012 Šetření o sadech pod názvem „SADY 2012“. Toto šetření bylo provedeno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1337/2011 ze dne 13. prosince 2011 o evropské statistice trvalých kultur, v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a při respektování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V české legislativě má oporu v Programu statistického zjišťování na rok 2012 (Příloha č.1 k vyhlášce č. 275/2011 Sb.).

Šetření o sadech se provádí ve všech členských státech Evropské unie každých 5 let. V České republice jde o druhé zjišťování (první se uskutečnilo podle předchozí unijní legislativy v roce 2007).

Cílem tohoto šetření bylo zjistit produkční potenciál sadů, odrůdovou skladbu, věkovou strukturu a intenzitu pěstování ovocných stromů.

Zjišťování se uskutečnilo v době od 15. dubna do 25. května 2012.

Výsledky šetření naleznete na adrese: http://www.czso.cz/csu/czso/ovocne-sady-strukturalni-setreni-2012-fdwxsg6ahd