Průmysl v Ústeckém kraji v roce 2023 (předběžné údaje)

 

V porovnání s rokem 2022 zaznamenaly v roce 2023 průmyslové podniky se 100 a více zaměstnanci v Ústeckém kraji nárůst pouze průměrné měsíční mzdy. Naproti tomu se mírně snížil počet zaměstnanců a pokles zaznamenaly i tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy i produktivity práce.

V Ústeckém kraji sídlilo v roce 2023 celkem 169 velkých průmyslových podniků (se 100 a více zaměstnanci), ve kterých pracovalo celkem 60 929 zaměstnanců, proti roku 2022 došlo k mírnému poklesu počtu pracovníků o 323 osob, tj. o 0,5 %. Mírné snížení počtu pracovníků zaznamenali kromě Ústeckého kraje ještě v dalších 10 krajích, ve 3 krajích republiky se počet zaměstnanců zvýšil. Na celkovém počtu zaměstnaných v průmyslových podnicích České republiky se kraj podílel 7,3 %. Počtem podniků se v mezikrajovém srovnání řadil Ústecký kraj na pomyslnou šestou nejvyšší příčku, počtem zaměstnanců na pátou příčku. Nejvíce podniků mělo své sídlo v Jihomoravském kraji (257) a zaměstnávaly čtvrtý nejvyšší počet zaměstnanců v republice. Druhý v pořadí, co do počtu podniků (228) i počtu zaměstnanců, byl Moravskoslezský kraj. Třetí pomyslnou příčku jak počtem podniků, tak počtem zaměstnanců obsadilo hlavní město Praha. Nejvyšší počet zaměstnanců v republice pracoval v podnicích ve Středočeském kraji, počtem podniků se řadil na čtvrté místo (219).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 2023

Průměrná hrubá měsíční mzda ve velkých průmyslových podnicích Ústeckého kraje dosáhla v roce 2023 výše 48 275 Kč a proti roku 2022 se zvýšila o 4 299 Kč, tj. o 9,8 %, jednalo se o druhý nejvyšší relativní nárůst mezi kraji. Úroveň mezd v průmyslu v kraji byla třetí nejvyšší v České republice. Proti republikovému průměru byla mzda v Ústeckém kraji o 2 274 Kč vyšší (o 4,9 %), proti kraji s nejvyšší vyplácenou mzdou v průmyslu (Středočeský kraj) však zaostávala o 7 585 Kč, tj. o 13,6 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2023

Tržby (bez DPH) za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy dosáhly za loňský rok v Ústeckém kraji 453,5 mld. Kč a svým objemem byly čtvrté nejvyšší v porovnání s ostatními kraji. Na celorepublikových tržbách se kraj podílel 9,3 % – po Středočeském (21,3 %), Moravskoslezském kraji (14,4 %) a Praze (11,1 %). V porovnání s předchozím rokem poklesly tržby v kraji o 28,5 mil. Kč, tj. o 5,9 %. K meziročnímu propadu tržeb došlo ještě ve 2 krajích republiky. Snížení v Ústeckém kraji bylo druhé nejvyšší.

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2023

Produktivita práce, měřená objemem tržeb (bez DPH) za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance v běžných cenách, dosáhla v roce 2023 podle předběžných údajů v Ústeckém kraji hodnoty 7 443 tis. Kč a byla druhá nejvyšší po Středočeském kraji. Průměr ČR překročila produktivita práce v Ústeckém kraji o 1 473 tis. Kč (o 24,7 %). Proti tržbám za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance Středočeského kraje však Ústecký kraj zaostával o 1 925 tis. Kč (o 20,6 %). V porovnání s rokem 2022 poklesla produktivita práce v absolutní hodnotě v kraji o 426 tis. Kč na zaměstnance, tj. o 5,4 %.

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance v roce 2023

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail: ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

  • Tab_prum_2023.xlsx
  • Průmysl v Ústeckém kraji v roce 2023 (předběžné údaje) - aktualita v pdf