Průmysl v Ústeckém kraji v roce 2017 (předběžné údaje)

 

 


V průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci v Ústeckém kraji vzrostl v roce 2017 v porovnání s rokem 2016 počet zaměstnanců, průměrná měsíční mzda i tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy.

V Ústeckém kraji sídlilo v roce 2017 celkem 173 velkých průmyslových podniků (se 100 a více zaměstnanci), ve kterých pracovalo celkem 59 234 zaměstnanců, proti roku 2016 došlo k nárůstu počtu pracovníků o 6,6 tis. osob, tj. o 5,4 %. Meziročně vzrostl počet pracovníků ve většině krajů republiky s výjimkou Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Na celkovém počtu zaměstnaných v průmyslových podnicích České republiky se kraj podílel 7 %. Počtem podniků i počtem zaměstnanců se v mezikrajovém srovnání řadil Ústecký kraj na pomyslnou šestou nejvyšší příčku. Nejvíce podniků mělo své sídlo v Jihomoravském kraji (251) a zaměstnávaly čtvrtý nejvyšší počet zaměstnanců v republice. Druhý v pořadí, co do počtu podniků, byl Moravskoslezský kraj (234). Velké průmyslové podniky v tomto kraji zaměstnávaly ve srovnání s ostatními kraji nejvyšší počet pracovníků. Třetí nejvyšší počet podniků (226) s druhým nejvyšším počtem zaměstnanců v republice sídlil ve Středočeském kraji.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců podle krajů v roce 2017

Průměrná hrubá měsíční mzda ve velkých průmyslových podnicích Ústeckého kraje dosáhla v roce 2017 výše 32 748 Kč a proti roku 2016 se zvýšila o 7,7 %, jednalo se o druhý nejvyšší nárůst mezi kraji po Karlovarském kraji. Úroveň mezd v průmyslu v kraji byla třetí nejvyšší v České republice. Proti republikovému průměru byla mzda v Ústeckém kraji o 622 Kč vyšší, proti kraji s nejvyšší vyplácenou mzdou v průmyslu (Středočeský kraj) však zaostávala o 5,5 tis. Kč, tj. o 14,3 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v roce 2017

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy dosáhly za loňský rok v Ústeckém kraji více než 333 mld. Kč a svým objemem byly třetí nejvyšší v porovnání s ostatními kraji. Na celorepublikových tržbách se podílely 9,1 %. V porovnání s předchozím rokem se tržby v kraji zvýšily o 18,8 %. K nárůstu došlo ve všech krajích, z toho v Ústeckém kraji byl růst nejvyšší.

  Tržba z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy podle krajů v roce 2017

Produktivita práce, měřená z objemu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance, dosáhla v roce 2017 podle předběžných údajů v Ústeckém kraji hodnoty 5 629 tis. Kč a byla druhá nejvyšší po Středočeském kraji. Průměr ČR pak překročila o 1 302 tis. Kč (o 30,1 %). V porovnání s rokem 2016 vzrostla produktivita práce v absolutní hodnotě v kraji o 637 tis. Kč na zaměstnance, tj. o 12,8 %. Nárůst v Ústeckém kraji byl mezi kraji nejvyšší.

Tržba z podeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů v roce 2017

 

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027