Průmysl v Ústeckém kraji v roce 2016 (předběžné údaje)

 


V průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci v Ústeckém kraji vzrostla v roce 2016 v porovnání s rokem 2015 průměrná měsíční mzda a počet zaměstnanců. Meziročně se snížily tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy. K poklesu došlo ve 4 krajích, v Ústeckém kraji byl nejvyšší.

V Ústeckém kraji sídlilo v roce 2016 celkem 170 velkých průmyslových podniků (se 100 a více zaměstnanci), ve kterých pracovalo celkem 56 060 zaměstnanců, proti roku 2015 došlo k nárůstu počtu pracovníků o 6,6 %. Meziročně vzrostl počet pracovníků téměř ve všech krajích republiky s výjimkou Hl. m. Prahy. Na celkovém počtu zaměstnaných v průmyslových podnicích České republiky se kraj podílel 6,7 %. Počtem podniků i počtem zaměstnanců se v mezikrajovém srovnání řadil Ústecký kraj na pomyslnou šestou nejvyšší příčku. Nejvíce podniků mělo své sídlo v kraji Jihomoravském (248) a zaměstnávaly čtvrtý nejvyšší počet zaměstnanců v republice. Druhý v pořadí, co do počtu podniků, byl Moravskoslezský kraj (235). Velké průmyslové podniky v tomto kraji zaměstnávaly ve srovnání s ostatními kraji nejvyšší počet pracovníků. Třetí nejvyšší počet podniků (228) s třetím nejvyšším počtem zaměstnanců v republice sídlil v Hl. m. Praze.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců podle krajů v roce 2016

Průměrná hrubá měsíční mzda ve velkých průmyslových podnicích Ústeckého kraje dosáhla v roce 2016 výše 30 439 Kč a proti roku 2015 se zvýšila o 5,1 %, jednalo se o nejvyšší nárůst mezi kraji. Úroveň mezd v průmyslu v kraji byla čtvrtá nejvyšší v České republice. Proti republikovému průměru byla mzda v Ústeckém kraji o 427 Kč vyšší, proti kraji s nejvyšší vyplácenou mzdou v průmyslu (Hl. město Praha) však zaostávala o 5,7 tis. Kč, tj. o 15,9 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v roce 2016

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy dosáhly za rok 2016 v Ústeckém kraji téměř 278 mld. Kč a svým objemem byly čtvrté nejvyšší v porovnání s ostatními kraji. Na celorepublikových tržbách se podílely 8,1 %. V porovnání s předchozím rokem se tržby v kraji snížily o 11,5 %. K poklesu došlo pouze ve 4 krajích, z toho v Ústeckém kraji byl nejvyšší. V ostatních 10 krajích tržby meziročně vzrostly, nejvyšší, zhruba 7%, nárůst zaznamenaly ve Středočeském a Královéhradeckém kraji.

  Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy podle krajů v roce 2016

Produktivita práce, měřená z objemu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance, dosáhla podle předběžných údajů v Ústeckém kraji hodnoty 4 956 tis. Kč, a přestože zaznamenala meziroční pokles o více než 30 %, byla třetí nejvyšší v porovnání s ostatními kraji. Průměr ČR pak překročila o 828 tis. Kč, o pětinu. V porovnání s rokem 2015 se produktivita práce v absolutní hodnotě v kraji snížila o 2,2 mil. Kč na zaměstnance. Pokles v kraji byl nejvyšší mezi 6 kraji s poklesem produktivity práce.

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů v roce 2016